Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie

Geen Uitstel Meer is een Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie

Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie

Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie

Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studieNieuwe Bijbel profetie eindtijd studieGeen Uitstel Meer (GUM) is een Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie gebaseerd op het boek “Geen Uitstel Meer” geschreven door Ds. Wim Embregts en gepubliceerd door “Het Zoeklicht”.

Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Deze studie gaat over de Bijbelse profetieën gericht op de eindtijd verklaard vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. Wim was actief als voorganger, een Bijbelleraar en docent op de Nederlandse Bijbelschool in den Haag en Zeist voor meer dan 60 jaar. Verder heeft hij meer dan 10 boeken geschreven en vele publicaties rond Bijbelse thema’s gepubliceerd. Tenzij anders aangegeven gebruiken wij bij deze studie zeer frequent de Bijbel die is uitgebracht onder de naam “Herziene Staten Vertaling”.

Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie

Geen Uitstel Meer komt uit de Bijbelboek Openbaring 10 vers 6. De nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie verklaart het laatste boek van de Bijbel OPENBARING en is op een moderne wijze gestructureerd. Deze studie gaat in op een groot aantal details en helpt je de gebeurtenissen, die zullen plaatsvinden in de eindtijd, te begrijpen d.m.v. uitleg, duidelijke tekeningen en geluid. De eindtijd wordt omschreven als de tijd waarbij God, de Schepper, een einde maakt aan alle oorlogen, ongerechtigheden en een nieuwe Hemel en Aarde zal scheppen. In de tekeningen, die gebaseerd zijn op de informatie die de Bijbel ons geeft, zien en horen we bijvoorbeeld: bliksemstralen, donderslagen rondom de troon van God in Opb 4. Het boek Openbaring kan in de volgende vier delen worden verdeeld:

Indeling van het Bijbelboek Openbaring
Deel
Bijbeldeel Thema
1 Opb. 01 Een introductie over de oorsprong van het boek Openbaring, dat aangeeft Zijn kracht, autoriteit en waarom deze informatie is gegeven en aan wie die is gegeven.
2 Opb. 02-03 De Kerkgeschiedenis die tot uitdrukking wordt gebracht in de zeven brieven. Deze brieven geven een reflectie over de periode dat de Kerk op aarde verblijft.
3 Opb. 04-19 De grote Verdrukking. Een periode waar God Zijn autoriteit laat zien en gebruikt.
In die periode zal de antichrist de wereld van de ene naar de andere ramp leiden.
4 Opb. 20-22 Een vernieuwing van alle dingen. Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde en een Nieuw Jeruzalem.

 

 

 

 

 

 

 

Om je de mogelijkheid te geven om in één oogopslag te zien waar het over gaat, vind je op de pagina Samenvatting Openbaring een honderdtal fragmenten uit de “Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie”. Verder is hieronder en rechts op elke pagina een Slide show in de vorm van een diavoorstelling waarop je kunt clicken of het plaatje kunt aanraken waarna het betreffende deel automatisch wordt afgespeeld. De tijdsduur van die fragmenten is ongeveer 1 á 2 minuten.Ga naar de betreffende pagina als je een specifiek studie deel wilt volgen. Hieronder volgen de de meest belangrijke studie delen.

Alle studiemateriaal van “Geen Uitstel Meer” is via deze site beschikbaar. Voor Bijbelleraren kan er een speciaal pakket beschikbaar worden gemaakt. Als jij een vraag of een opmerking hebt, stuur dan gerust een E-mail aan Hans en wij zullen zo snel mogelijk jouw E-mail beantwoorden.

Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan het projectteam, die het mogelijk heeft gemaakt om deze “Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie” vorm te geven:

De Baptistengemeente Immanuel te Hoogeveen
Schrijver: Wim Embregts:
Technische deel: Hans van Wingerden
Bijbellezingen: Annie Profijt

De Bijbelstudie, “Geen Uitstel Meer“, bestaat uit 26 delen met een gemiddelde tijdsduur van 30 minuten. Deze tijdsduur is speciaal zo gekozen voor een makkelijke individuele studie en voor studies in groepsverband zoals Bijbelkringen of huissamenkomsten. Aan het einde van iedere studie zijn op de betreffende pagina een aantal vragen opgesteld die besproken kunnen worden in studiegroepen of Bijbelkringen. De antwoorden laat ik graag aan de studiegroepen over, mocht er echter behoefte aan zijn dan zullen we daar een plaatsje voor opzoeken op deze site. Op de pagina Samenvatting Openbaring vind je een overzicht van deze 26 studies verdeeld over vier Dvd’s (Dvd 1, Dvd 2, Dvd 3 en Dvd 4).
Het is mogelijk de complete studie op een memory stick te bestellen. De prijs voor een bestelling is uitsluitend de productiekosten, materiaalkosten (Memory stick USB 2.0 of USB 3.0) en de verzendkosten. Als je vragen hebt contact dan Hans

 

Waarom is de “Nieuwe Bijbel profetie eindtijd studie” studie zo belangrijk en
waarom is deze studie zoveel anders dan de traditionele kerken ons leren?

Laten we beginnen bij het eerste deel van de vraagstelling. Het is uiterst belangrijk om te zien en te bevestigen de drie-eenheid, onze Schepper God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest de geest van wijsheid en begrip. Daarnaast is het belangrijk om de Here Jezus te aanvaarden als je redder en zaligmaker.

Het tweede deel van de vraagstelling is wat complexer en maakt een uitgebreider antwoord noodzakelijk omdat hier ook veel van de geschiedenis is betrokken. Lees de volgende punten aandachtig door:
1. We lezen de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring volledig en aanvaarden dit als het Woord van God en is te allen tijde leidend.
2. Traditionele kerkelijke boeken en tradities staan NIET boven de Bijbel of zijn NIET een vervanging van de Bijbel.
3. De volgorde van gebeurtenissen, zoals aangegeven in de Bijbel en in het bijzonder het Bijbelboek Openbaring, wordt NIET gewijzigd of op een discutabele wijze veranderd waardoor de samenhang, die oorspronkelijk in het boek wordt aangegeven, verdwijnt of ondoorzichtig wordt.
Als je aan die mensen vraagt waar die volgorde die zij hanteren in de Bijbel staat vernoemd dan krijg je een verbazingwekkend en tot grote verassing het volgende antwoord: Wij kennen deze volgorde van de gebeurtenissen al de laatste 2000 jaar of deze volgorde staat zo in onze traditionele kerkelijke boeken.
4. Vrees: Het is verschrikkelijk om in het boek Openbaring te lezen wat er staat te gebeuren.
5. Er woedt een oorlog in de hemel en op aarde. En dat is nu precies wat God ons laat zien in het boek Openbaring. Niet alleen in dat boek het wordt op vele plaatsen in de Bijbel genoemd, we zullen daar tijdens de studie uitgebreid aandacht aan besteden zowel in het Oude (bv. Daniël) als het Nieuwe Testament (Openbaring). Helaas geloven niet veel mensen in deze strijd maar dat betekent dat zij het Woord van God niet serieus nemen of verwerpen.

De leiders in de periode van 350 tot 814 AC hebben een grote invloed gehad op hoe we de Bijbel zouden moeten lezen en uitleggen. De kerkvader Augustinus (een christelijke theoloog), die leefde van 350 tot 430 AC, geloofde dat de Joden niet meer het uitverkoren volk van God waren omdat zij Jezus Christus hebben gekruisigd. God zou hen verstoten hebben en vervangen hebben door de gelovigen die worden aangeduid als de Kerk. De Kerk kwam dus in de plaats van de Joden (vervangingstheologie). Daar bleef het niet alleen bij hij legde ook uit dat hij en de Kerk in het 1000 jarige vrederijk levenden zoals dat ook in het boek Openbaring is aangekondigd. Toen de 1000 jaar voorbij waren gebeurde er niets. Dit gebeuren kon de Kerk niet vanuit Gods woord verklaren ook wisten zij niet wat daarna zou komen want dat paste niet in de theologische opvattingen van Augustinus. Dus de Kerk besloot het boek Openbaring volledig te negeren dan heb je immers dat probleem niet meer. In de plaats van de Bijbel kwamen hun eigen kerkelijke boeken en tradities. De Romeinse keizer Karel de Grote, die leefde van 742 tot 814 AC, dwong de mensen tot het Christelijke geloof. Omdat de periode van het 1000 jarige vrederijk immers aan het einde kwam. Wij weten nu dat over de periode van de laatste 2000 jaar in het geheel NIET kan worden gesproken van een vrederijk!

Deze informatie is ook beschikbaar in het Engels en het Duits.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

We wensen je Gods zegen bij het bestuderen
van het Bijbel boek Openbaring