GUM 00 Opb Inleiding plan van God

GUM 00 Opb Inleiding

GUM 00 Opb Inleiding

GUM 00 Opb Inleiding

Deze samenvatting over het boek Openbaring wordt genoemd: GUM 00 Opb Inleiding. De naam van deze studie is: Geen Uitstel Meer en komt van Opb. 10:6 (NBG 51 vertaling). Er zal dus Geen Uitstel Meer zijn.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Wat dat precies betekent, kom ik tijdens de studie nog uitvoerig op terug als we Opb. 10 behandelen. Het ontwerp van de sheets en de aanmaak van de sheets is verzorgd door Hans van Wingerden en het schriftdeel wordt gelezen door Annie Profijt. Verder zit nog in ons projectteam Wim Embregts, die ons van adviezen dient.

Wim Embregts was voorganger, Bijbelleraar, en docent voor de Nederlandse Bijbelschool voor meer dan 60 jaar. Verder heeft hij 10 boeken (o.a. Geen Uitstel Meer) en vele artikelen over de Bijbel geschreven die ook zijn gepubliceerd. Als gedurende de studie iets niet duidelijk is of nader onderzocht moet worden, zal Annie aanvullende vragen stellen.

Voordat we starten met deze studie willen we je de relaties en de verdelingen van het plan van God laten zien. Centraal staat: God op Zijn troon, Zijn Zoon het Lam en de Heilige Geest de trooster. De geschiedenis die in de Bijbel wordt omschreven van Genesis tot Openbaring kan worden verdeeld in zeven delen. Elk deel wordt op een bepaald moment afgesloten waarna het volgende deel start. In die delen probeert God steeds weer opnieuw met de mens in contact te komen om hen de weg te wijzen naar heerlijkheid en gerechtigheid. De mens wijst dat echter, in algemene zin, keer op keer af. Toch zal de Schepper zijn plan tot uitvoer brengen.

Je vraagt je misschien wel eens af waarom eigenlijk zo moeilijk? De oorzaak ligt in het feit dat God ons geschapen heeft met een eigen wil. Hij vraagt dus iets aan ons en dat heeft betrekking op de erkenning waarbij wij respect hebben voor Hem, liefde voor de medemens, gehoorzaamheid aan Hem en rechtvaardigheid. Iedereen mag zelf kiezen welk weg je wilt volgen. Een keuze voor Hem is een keus voor de eeuwigheid bij Hem.

Automatisch komt dan de vraag naar boven, waarom heeft God de mens dan niet zo geschapen, dat hij Hem altijd gehoorzaamt? Het antwoord op deze vraag is heel essentieel: Wij zijn nl. niet als Robots geschapen maar met een eigen wil en daar ben ik blij om. Het betekent wel dat elk mens dus een eigen keuze moet maken voor Hem of tegen Hem er is geen tussenweg. Bij deze keuze bepaal je zelf wat je eindbestemming zal zijn. Het boek Openbaring beschrijft wat er in de eindtijd staat te gebeuren voor hen die een keuze voor Hem hebben gemaakt en voor hen die Hem hebben afgewezen of die nog geen keuze hebben kunnen maken.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets die bij deze studie horen te bekijken.

Video GUM 00
Sheets GUM 00

Video: GUM 00 Openbaring het plan van God

Video: GUM 00 Openbaring het plan van God

Sheets: GUM 00 Openbaring het plan van God

Sheets: GUM 00 Openbaring het plan van God

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 01 Autoriteit

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 00 Opb Inleiding ——–

Bespreekpunten

De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

Bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 00 Openbaring Inleiding
GUM 00 bespreekpunt
nummer
Inhoud van de bespreekpunten
1 Wie heeft de Openbaring geschreven en van wie komt die informatie? Waar staat dat in het boek Openbaring?
2 Als we naar de inhoud van de Bijbel kijken, welk verschil is er dan tussen a en b:
a. De informatie in een hoofdstuk of Bijbelboek?
b. De indelingen van hoofdstukken en de hoofdstuk benamingen?
3
Openbaring Samenhang

Openbaring Samenhang

Welke zeven indelingen kan je terugvinden in de Bijbel? Noem er een paar.

4 In welke tijd of indeling leven wij nu? Betrek in het antwoord op die vraag het Oude en Nieuwe Testament, Joden, Israëlieten en heidenen.
5 Is het ook mogelijk dat mensen leven in een andere periode en wat betekent dit dan voor hen? Kan dat gezien vanuit de Bijbel?
6 Deze studie wordt genoemd “Geen Uitstel Meer”. Waar komt deze uitdrukking vandaan en wat betekent dit in werkelijkheid?
7 Hoe komt het dat zo weinig mensen het laatste boek van de Bijbel lezen? Is het belangrijk om dit boek te kennen en waarom en waar staat dat dan in de Bijbel?
8 Waarom is het zo belangrijk om alleen uit te gaan van de Bijbel in de oorspronkelijke setting?
9 Staat de informatie in Openbaring op zichzelf of zijn er nog andere Bijbelboeken hierbij betrokken? Welke dan bijvoorbeeld?
10 Wanneer moet je de Bijbel letterlijk nemen en wanneer is iets nu figuurlijk? Is dat niet erg verwarrend?
11 Zou de kerkgeschiedenis over een periode van 2000 jaar niet betrokken moeten zijn of worden in de bestudering van het laatste boek van de Bijbel? Motiveer je antwoord, waarom wel of waarom niet.
12 Waarom bestudeer jij dit laatste boek?
13 Waarom heeft God Zijn schepping niet zo geschapen dat alles gelijk goed was? Is het dan Zijn fout dat deze wereld zo in chaos is? Moeten we daar nu echt blij mee zijn, motiveer je antwoord?
14 Noem een aantal bijzondere gebeurtenissen in de genade periode (periode 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 00

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 00

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: