GUM 01 Opb 1 Autoriteit Christus

GUM 01 Opb 1 Autoriteit

GUM 01 Opb 1 Autoriteit

GUM 01 Opb 1 Autoriteit

In de laatste studie GUM 00 Inleiding hebben we het plan van God gezien en hoe het boek Openbaring hierin past. In deze studie, GUM 01 Opb 1 Autoriteit, bestuderen we Openbaring 1 waar zullen zien waar deze informatie vandaan komt, de autoriteit van het boek Openbaring, een uitleg wie Christus is en van wie dit boek is.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Weet jij wie de oorsprong van dit laatste boek van de Bijbel is? Veel mensen zullen zeggen dat dit de Openbaringen zijn van Johannes maar volgens Opb 1:1 is het God die deze Openbaring aan de Here Jezus heeft gegeven zodat Zijn dienstknechten weten wat spoedig moet geschieden. Kijk vooral met welke autoriteit de Heer spreekt in het boek Openbaring.

Het is uiterst belangrijk om te weten wie de hoofdpersoon in dit boek en is dat is de Heer Jezus Christus. Het boek begint in Opb 1:1 met Hem en eindigt in Opb 22:21 met Hem. Hij is de autoriteit door heel het boek Openbaring. Toen Johannes Hem zag in Opb 1:17 viel hij als dood voor de voeten van Hem neer. In hoofdstuk 5 zullen we Zijn kracht zien als een sterke engel vraagt “Wie is het waard de Boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?”.

Als we even teruggaan naar Opb 1:1 dan zien we dat God de Openbaring aan Jezus Christus gaf om te laten zien wat spoedig moet geschieden. Weet je dat de Heer dit vele malen eerder heeft gedaan in profetisch perspectief? Lees zelf maar wat er in Daniel 12:4-9 staat. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 01 Opb 1 Autoriteit.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie, horen te bekijken.

 

Video GUM 01
Sheets GUM 01

Video: GUM 01 Openbaring 1 Autoriteit

Video: GUM 01 Openbaring 1 Autoriteit

Sheets: GUM 01 Openbaring 1 Autoriteit

Sheets: GUM 01 Openbaring 1 Autoriteit

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 02a Opb 2 B1 B2

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 01 Openbaring 1 Wie is Christus ——–

Bespreekpunten

De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 01 Antwoorden op de bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 1
GUM 01 bespreekpunt
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten en mogelijke antwoorden
1

Van wie komt het boek Openbaring? Waar staat dat in de Bijbel?

2

ls het erg dat het laatste boek van de Bijbel wordt genoemd de Openbaring(en) van Johannes?

3

Wat is het doel van het boek Openbaring?

4

Wat is de taak van de engel in Openbaring 1:1?

5

Daniël moest in Dan. 12:5-9 de woorden verzegelen, hoe zit dat voor het boek Openbaring en waarom dan wel of niet verzegelen?

6 Wat betekent in Opb. 1:4 “Die is, Die was en Die komt?
7

Wie en wat zijn de zeven geesten Gods die in Opb. 1:4 wordt beschreven? Hoe wordt Hij in het Nieuwe Testament genoemd?

8

Hoe is de Heilige drie-eenheid opgebouwd?

9

Waar was Johannes toen hij de Openbaring ontving, op welke wijze werd hem dat getoond en wanneer ontving hij deze?

10

Waarom valt Johannes bijna dood voor de voeten van de Here Jezus neer terwijl hij deze toch zo goed kende?

11
Openbaring 1 Opdracht Johannes

Openbaring 1 Opdracht Johannes

Wat is er zo merkwaardig aan de opdracht van Johannes in Opb 1:19, de volgende twee hoofdstukken en het begin van Opb 4:1?

12

In welke delen kan het boek Openbaring worden gesplitst?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 01

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 01

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: