GUM 02a Opb 2 B1 B2 Twee brieven gepubliceerd

GUM 02a Opb 2 B1 B2

GUM 02a Opb 2 B1 B2 Overzicht Kerkgeschiedenis

GUM 02a Opb 2 B1 B2 Overzicht Kerkgeschiedenis

In de laatste studie, GUM 01 Opb 1 Autoriteit, hebben we de autoriteit van Christus gezien en de opdracht aan Johannes. In studie, GUM 02a Opb 2 B1 B2, bestuderen we Openbaring 2:1-11.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In dit deel zien we de twee brieven aan de Kerk te Efeze en Smyrna. Voordat we hiermee beginnen wil ik je nog even melden dat er aan het einde van elke serie brieven een samenvatting volgt en na de 7de brief een totaaloverzicht.

Laten we beginnen bij de vraag waar komen die 7 brieven vandaan? Die 7 brieven komen van de Heer en zijn door Johannes opgeschreven in Openbaring 2-3.

Hoe zou jij het vinden als je zomaar persoonlijk een brief krijgt van je Schepper? Ik zou het snel lezen en niet één keer maar vele malen achter elkaar om mijn verbazing te boven te komen. Ik zou mijn familie en vrienden een what’s App sturen. Ik zou natuurlijk ook onze secretaris van de kerk inlichten en hem de brief sturen met de vraag om deze brief met spoed in een extra Nieuwsbrief te zetten. Tenzij er persoonlijk dingen in staan, want dan zal ik niet zo hardlopen. Of misschien wel dingen waarin ik op de één of andere wijze te kort schiet aan wat Hij van mij verwachtte. Nee als ik er nog eens goed over nadenk dan ben ik toch niet zo enthousiast. Lees zelf maar eens wat er staat in Opb 2:1.

Overigens zijn dit de enige brieven van de Heer die in de Bijbel zijn genoemd. Het is dus de Heer die spreekt tot die gemeenten zoals dat staat aangegeven in Opb. 2:1-2. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 02a Opb 2 B1 B2.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie, horen te bekijken.

Video GUM 02a
Sheets GUM 02a

Video: GUM 02a Opb 2 B1 B2

Video: GUM 02a Opb 2 B1 B2

Sheets: GUM 02a Opb 2 B1 B2

Sheets: GUM 02a Opb 2 B1 B2

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 02b Opb 2-3 B3 B4 B5

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 02a Openbaring 2:1-11 ——–

Bespreekpunten

De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 02a Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 2:1-11
GUM 02a bespreekpunt
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1

Waar komen de brieven, die in Openbaring worden genoemd, vandaan?

2

Hoe heten de eerste twee brieven van de Heer en voor wie zijn deze brieven bestemd?

3
Openbaring 2 Overzicht Kerk 2 brieven

Openbaring 2 Overzicht Kerk 2 brieven

Elke brief heeft een kenmerk. Kan jij de kenmerken noemen van de eerste twee brieven?

4

Wat beteknt het getal ZEVEN in het algemeen en wat betekent het voor deze brieven in het bijzonder?

5

Hoe kan je zien dat de Heer volledig op de hoogte was van de toestand in de gemeente te Efeze?

6 De Heer gebruikt in Opb.2:4 het woordje maar. Wat wordt daarmee bedoeld?
7

Wat wordt er in Opb 2:6 bedoeld als Hij zegt: “Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat”?

8

Smyrna krijgt lovende woorden van De Heer. Waar kamt de gemeente te Smyrna mee?

9

Wat staat er in de gemeente te Smyrna voortdurend tegenoverelkaar?

10

Is er misschien een verklaring voor dat de gelovigen in Smyrna zo worden vervolgd en door wie worden zij dan vervolgd.

11
Openbaring 2 Overzicht gemeente 2 brieven

Openbaring 2 Overzicht gemeente 2 brieven

Wat is de individuele noot in de eerste en tweede brief?

12

Wat wordt bedoeld met de toonzetting van de brieven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 02a

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 02a

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: