GUM 02b Opb 2-3 B3 B4 B5 Vijf brieven gepubliceerd

GUM 02b Opb 2-3 B3 B4 B5

GUM 02b Opb 2-3 B3 B4 B5 Openbaring 2:12-3:6

GUM 02b Opb 2-3 B3 B4 B5 Openbaring 2:12-3:6

In de laatste studie, GUM 02a Opb 2 Brief 1 en 2, hebben we de eerste twee brieven die de Here Jezus heeft geschreven gelezen. In deze studie, GUM 02b Opb 2-3 B3 B4 B5, beginnen we de studie bij Opb 2:12 tot en met Opb 3:6.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In dit deel van de studie komen de volgende brieven aan de orde: Pergamus, Thyatira en Sardis. Voordat we hiermee beginnen wil ik je nog even melden dat er aan het einde van elke serie brieven een samenvatting volgt en na de 7de brief een totaaloverzicht.

 

Aan wie schreef Christus deze brieven?
We bestuderen de 7 brieven van Jezus aan de 7 kerken die in het boek Openbaring staan opgetekend. Voor het geval jij het bent vergeten vraag ik het toch nog maar een keer: Aan wie en om welke redenen schreef de Heer deze brieven?
1ste Deze brieven zijn bestemd voor de kerkgemeenschap (Efeze, Smyrna etc.) aan wie ze zijn gericht. Dit was in de tijd dat Johannes leefde.
2de Zij zijn bedoeld voor de hele Christelijke Kerk gedurende Johannes’ leven en daarna.
3de Zij zijn karakteristiek voor de achtereenvolgende kerkelijke tijdsperiode.
4de Tenslotte zijn ze aan alle individuele gelovigen gericht, die zijn eigen geestelijk leven in deze brieven zien gereflecteerd.

Wat zijn de verschillen in deze brieven?
Laten we nu eens kijken naar de verschillen in die 5 brieven zover we die nu behandeld hebben in relatie tot de 7 brieven. Om alle informatie in de beschikbare ruimte te krijgen zijn er de volgende verkortingen in de sheets aangebracht: B staat voor “Brief” en V staat voor “Vers”. In deze vijf brieven zijn er drie verschillen aan te wijzen. Als we alle zeven brieven hebben bestudeerd zien we een uiterst belangrijk verschil in woordkeuze en gebeurtenissen tussen de eerste drie brieven en de laatste vier brieven. Het begint heel langzaam in de vierde en vijfde brief.

De volgorde van gebeurtenissen in Brief 1, 2 en 3 zijn: Eerst de Geest gevolgd door de belofte. Je ziet dat in Brief 1 vers 7, Brief 2 vers 11 en Brief 3 vers 17. Terwijl de volgorde van gebeurtenissen in brief 4 en 5 zijn: Eerst de belofte en daarna de Geest. Dat zie je in Brief 4 vers 26-29 en brief 5 vers 5 en 6.

Een oproep tot bekering uit ernstige zondeval in Brief 1 vers 5 en Brief 3 vers 13.

De kerk in Brief 2 hoort alleen maar goedkeurende woorden, zoals je kunt lezen in vers 10. Nu komt het meest belangrijk punt dat in elke brief een persoonlijke noot is toegevoegd door de bewoordingen van: “Wie een oor heeft laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt.”. Deze persoonlijk noot veranderd qua toonzetting zoals we kunnen zien in brief 4 en verder. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 02b Opb 2-3 B3 B4 B5.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 02b
Sheets GUM 02b

Video: GUM 02b Opb 2-3 en samenvatting

Video: GUM 02b Opb 2-3 en samenvatting

Sheet: GUM 02b Opb 2-3 en samenvatting

Sheet: GUM 02b Opb 2-3 en samenvatting

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 03 Samenvatting Kerken.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 02b Openbaring 2:12-3:6 ——–

Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 02b Antwoorden op de bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 2:12-3:6
GUM 02b Antwoorden
bespreekpunten nummer
Inhoud van de te besprekenpunten en mogelijke antwoorden
1 Hoe heten de derde, vierde en vijfde brief van de Heer en voor wie zijn deze brieven bestemd?
2
Openbaring 2-3 Overzicht Kerk 5 brieven

Openbaring 2-3 Overzicht Kerk 5 brieven

Elke brief heeft een kenmerk. Kan jij de kenmerken noemen van de derde, vierde en vijde brief?

3

Waarom toont de Heer in de brief aan Pergamum een tweesnijdend scherp zwaard?

4

Wie had er in Smyrna een synagoge en waar had hij zijn troon staan?

5

Opnieuw wordt gesproken in de derde brief over de Nicoalaiten. Hoe ver hebben zij het hier geschopt?

6

Waarom openbaarde de Heer zich in de gemeente Thyatira met ogen als een vuurvlam en voeten als koperbrons?

7

Welke kenmerken had de vrouw Izebel lees Opb. 2:20 en 1 Kon. 16, 18 en 21 en 2 Kon. 9:22,30?

8

Gelukkig is niet heel de gemeente Thyatira zo als in vraag 6. Degenen, die niet met deze wereldse levenswijze meedoen krijgen de opmerking van de Heer om vast te houden wat ze hebben. Waar is dat een verwijzing naar?

9

Welke tegenstelling zie je in de brief aan Smyrna en Sardes?

10

Hoe kan je zien in de brief aan Sardes dat de Heer probeert de voorganger van de gemeente op zijn plichten te wijzen?

11
Openbaring 2-3 Overzicht gemeente 5 brieven

Openbaring 2-3 Overzicht gemeente 5 brieven

In welke brieven, die wij behandeld hebben, vind je eerst dat wat de Geest zegt en daarna de belofte?

12

In welke brieven zie je een omslagpunt, waar de Heer eerst de belofte geeft en daarna dat wat de Geest zegt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 02b

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 02b

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: