GUM 03 Opb 3 B6 B7 Alle brieven gepubliceerd

GUM 03 Opb 3 B6 B7

GUM 03 Opb 3 B6 B7 en Overzicht Kerk

GUM 03 Opb 3 B6 B7 en Overzicht Kerk

Vandaag beginnen we met de studie GUM 03 Opb 3 B6 B7, de 6de en 7de brief aan de gemeente te Filadelfia en Laodicea. Gedurende de laatste twee studies, GUM 02a B1 B2 en GUM 02b B3 B4 B5, zijn we in details ingegaan op brief 1 t/m 5. In studie GUM 03 Opb 3 B6 B7 zullen we je een volledig overzicht geven van de Historie van de Kerk en de meest significante verschillen in deze zeven brieven.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Weet jij nog waar deze zeven brieven vandaan kwamen? Die zeven brieven kwamen van de Heer en zijn door Johannes opgeschreven in Openbaring 2-3. Dit zijn de enige brieven van de Heer die in de Bijbel staan vermeld. Hoe zou jij het vinden als je zomaar persoonlijk een brief krijgt van je Schepper? Ik zou het snel lezen en niet één keer maar vele malen achter elkaar om mijn verbazing te boven te komen. Ik zou mijn familie en vrienden een what’s App sturen. Ik zou natuurlijk ook onze secretaris van de kerk inlichten en hem de brief sturen met de vraag om deze brief met spoed in een extra Nieuwsbrief te plaatsen. Tenzij er persoonlijk dingen in staan, want dan zal ik niet zo hardlopen. Of misschien wel dingen waarin ik op de één of andere wijze te kort schiet aan wat Hij van mij verwachtte. Nee als ik er nog eens goed over nadenk dan ben ik toch niet zo enthousiast. Lees zelf maar eens wat er staat in Opb 3:7-22.

Wat een opluchting! Er is gelukkig weer een kerk, Filadelfia (Smyrna was de eerste), die alleen maar goedkeurende woorden van de Heer hoort. Ofschoon de naam van de plaats, Filadelfia, teruggaat naar zijn oprichter de Griekse koning Attalus Philadelphus, betekent de naam Filadelfia  “broederlijke liefde”. Wat belangrijk is dat we in Opb 3:8 lezen over een weinig kracht maar desondanks is de kerk erg vruchtbaar. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 03 Opb 3 B6 B7.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 03
Sheets GUM 03

Video: GUM 03 Opb 3:7-22 B6 B7 Christus en de Kerk

Video: GUM 03 Opb 3:7-22 B6 B7 Christus en de Kerk

Sheet: GUM 03 Opb 3:7-22 B6 B7 Christus en de Kerk

Sheet: GUM 03 Opb 3:7-22 B6 B7 Christus en de Kerk

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 04 Opb 4 Blik in de Hemel.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 03 Openbaring 3:7-22 ——–

Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 03 bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 3:7-22
GUM 03 bespreekpunt
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten en mogelijke antwoorden
1

Hoe heten de zesde en zevende brief van de Heer en voor wie zijn deze brieven bestemd?

2
Openbaring 3 Overzicht Kerk 7 brieven

Openbaring 3 Overzicht Kerk 7 brieven

Elke brief heeft een kenmerk. Kan jij de kenmerken noemen van de twee laatste brieven?

3

Als je de brief aan de gemeente te Filadelfia vergelijkt met de brief aan Sardes wat valt er dan op?

4

Het zag er naar uit dat de deur naar genade werd gesloten in de brief naar Sardes. Hoe zit dat met de brief aan de kerk te Filadelfia?

5

In Opb 3:7 is er sprake van de sleutel van David. Waar geeft deze sleutel toegang toe?

6

Als je Opb 3:10-11 leest wat kan je daaruit concluderen?

7

Wordt het de mens makkelijker als in Opb 3:10 leest dat het uur van de verzoeking nadert en wat belooft de Heer aan de gelovigen?

8

Valt er iets op bij het gebruik van het woord Amen in Opb 3:14?

9

Hoe dachten de gemeenteleden in Laodicea over zichzelf en hoe dacht de Heer over hen?

10 Wat betekent het als de Heer zegt in Opb 3:20 “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop”?
11
Openbaring 3 Overzicht gemeente 7 brieven

Openbaring 3 Overzicht gemeente 7 brieven

In welke brieven vind je eerst dat wat de Geest zegt en daarna de belofte en in welke brieven is dit juist omgekeerd? Waar zou dat verschil op kunnen wijzen?

12 Welke twee kerken krijgen goedkeurende woorden van de Heer?

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 03

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 03

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: