GUM 04 Opb 4 Hemel, Opdracht Johannes

GUM 04 Opb 4 Hemel

GUM 04 Opb 4 Hemel, Opdracht Johannes

GUM 04 Opb 4 Hemel, Opdracht Johannes

In studie GUM 04 Opb 4 Hemel krijgen we een blik in de hemel en zien de schittering van God en Zijn omgeving. Voordat ik begin met deze studie, even een vraagje aan jou: Weet je wat we in de voorgaande delen (GUM 02a Opb 2a, Gum 02b Opb 2-3, GUM 03 Opb 3) hebben bestudeerd?

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Deze periode is bij de opening van hoofdstuk 4 afgesloten! We weten vanuit de Bijbel dat Johannes voor de Heer veel respect had. Maar toen Johannes de Heer in Zijn volle glorie zag viel hij als dood voor de voeten van de Heer neer. Johannes schreef alles van wat hij had gezien in het boek Openbaring.

Ten eerste gaf de Heer hem 7 brieven aan de 7 Kerkgemeenschappen. Deze 7 brieven hebben we in de voorgaande drie delen bestudeerd en deze in de Kerkgeschiedenis kunnen plaatsen. De Kerkperiode is afgesloten en we starten nu met hoofdstuk 4 van het boek Openbaring.

 

De opdracht aan Johannes
Het laatste deel van zijn opdracht om alles wat hij zag op te schrijven luidde: “wat hierna zal geschieden” (Opb 1:19). Het woordje “hierna” is een verwijzing van dat wat er na de periode van de Kerk (na Opb 2-3) zal plaatsvinden. Dit betekent dat die periode voor God is afgesloten. Ik zeg dus niet dat er geen kerken meer zijn, die zijn er zeker wel, maar wel dat de gelovigen voordat hoofdstuk 4 begint zijn opgenomen en niet meer op deze aarde zijn. Het is goed om ons te herinneren dat de Christenen die Zijn oproep hebben gehoord niet meer hier zijn. Er staat immers geschreven de oproep aan alle kerken “Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt.”. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 04 Opb 4 Blik in de Hemel.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 04
Sheets GUM 04

Video: GUM 04 Opb 4 Blik in de Hemel

Video: GUM 04 Opb 4 Blik in de Hemel

Sheets: GUM 04 Opb 4 Blik in de Hemel

Sheets: GUM 04 Opb 4 Blik in de Hemel

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 05 Opb 5 Boekrol.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 04 Openbaring 4 ——–

Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 04 Antwoorden op de bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 4
GUM 04 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten en mogelijke antwoorden
1
Openbaring 1 Opdracht Johannes

Openbaring 1 Opdracht Johannes

Openbaring hoofdstuk 4 begint met “hierna” wat wordt daarmee bedoeld en waar vind je een verwijzing (opdracht van de Heer Jezus) in één van de vorige hoofdstukken naar deze tekst?

2 Waar wordt de gemeente, in het boek Openbaring, weer opnieuw genoemd na hoofdstuk 4?
3

Wat greep Johannes het meest aan als je Opb 4 leest?

4
Openbaring 4 Troon van God (einde)

Openbaring 4 Troon van God (einde)

Hoe wordt God omschreven door Johannes in hoofdstuk 4 en wat komt hierdoor tot uitdrukking?

5
Openbaring 4 Troon van God

Openbaring 4 Troon van God

Rond de troon van God staan nog 24 tronen, van wie zijn die tronen?

6

Wat ziet en hoort Johannes nog meer als hij de ontzagwekkende troon van God ziet?

7

Kan je omschrijven wat Johannes ziet voor de troon van God en wat geeft die glazen zee aan?

8

Wat is het verschil tussen de koperen zee in de aardse tempel en de zee in de hemel? Hoe heet dat in hemelse sferen?

9

Johannes ziet vier merkwaardige wezens wat zouden de functise kunnen zijn van deze vier wezens?

10

Is er een relatie in de wijze zoals de vier dieren worden voorgesteld en een mogelijke rol die zij spelen ten aanzien van het uitverkoren volk Israël?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 04

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 04

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: