GUM 05 Opb 5 Boekrol met de 7 zegels

GUM 05 Opb 5 Boekrol

GUM 05 Opb 5 Boekrol met 7 zegels

GUM 05 Opb 5 Boekrol met 7 zegels

In de laatste studie, GUM 04 Opb 4 Blik in de Hemel, hebben we gezien dat de Gemeente niet meer op aarde is en de schittering van God. In studie GUM 05 Opb 5 Boekrol zullen we kennis maken met de verzegeld boekrol.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In Opb. 5 zullen we zien dat Gods toorn zich toespitst op de mensen die zijn achtergebleven en die weigeren Hem te volgen.

In deze boekrol, die met behulp van zeven zegels is verzegeld, heeft God een eindafrekening voor de komende 7 jaar opgetekend. Hij wil dat iemand deze plannen aanvaardt en tot uitvoer brengt. Iedereen in de hemel en op de aarde wordt gevraagd wie deze tot uitvoering kan brengen. We zullen zien bij de bestudering van dit hoofdstuk dat er maar ÉÉN is die dit kan. Voordat we verder gaan met de studie is het belangrijk om te weten dat voor de achterblijvers die de Heer nog niet hebben verworpen nog steeds genade mogelijk is! Maar daar staat nu wel een prijs tegen over.

Voordat we beginnen met deze studie van hoofdstuk 5 wil ik nog benadrukken dat er een mogelijkheid tot redding is voor hen die de Heer niet hebben afgewezen. Er is echter vanaf dat tijdstip wel een prijs, die door hen betaald moet worden, want God is begonnen met het uitrollen van Zijn plan, dat is opgeschreven in de Boekrol met de 7 zegels. Let op de Kerk is niet meer op deze aarde! Dit feit is belangrijk omdat de Christenen een remmende werking hadden op de negatieve wereldontwikkelingen. Deze remmende werking is er dus niet meer! Laten we nu beginnen met de studie van GUM 05 Opb 5 Boekrol met de zeven zegels.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 05
Sheets GUM 05

Video: GUM 05 Opb 5 Boekrol met de 7 zegels

Video: GUM 05 Opb 5 Boekrol met de 7 zegels

Sheets: GUM 05 Opb 5 Boekrol met de 7 zegels

Sheets: GUM 05 Opb 5 Boekrol met de 7 zegels

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 06 Opb 6 Eerste 6 zegels.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 05 Openbaring 5 ——–

 

GUM 05 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 05 Antwoorden op de bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 5 Boekrol
GUM 05 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten en mogelijke antwoorden
1
Openbaring 5 Verzegelde Boekrol

Openbaring 5 Verzegelde Boekrol

Welk doel heeft de boekrol in Opb 5 en hoe is die verzegeld?

2

Is er iemand die deze boekrol voor God tot uitvoering kan brengen?

3

Welke uiterst belangrijke gebeurtenis is er voorafgegaan aan hoofdstuk 4. Zal de aarde deze mensen missen?

4 Wat staat er omschreven in de boekrol?
5

Als de boekrol is afgerold hoe ziet de wereld er dan uit?

6

Wat was de reactie van Johannes toen hij hoorde dat niemand bereid was de boekrol aan te nemen (Opb 5:4)?

7

Wie troostte hem en waar kwam die Leeuw ook voor in het Oude Testament? Zag hij werkelijk een Leeuw?

8

Herkende Johannes die Leeuw en het Lam?

9
Openbaring 5 Drie typen Oordelen

Openbaring 5 Drie typen Oordelen

De boekrol is verdeeld in 3 oordelen reeksen. Hoe worden deze in Opb 5 genoemd?

10

Wat is het verschil tussen de zegel en bazuin oordelen aan de ene kant en de schaal oordelen aan de ander kant?

11

Wat gebeurt er direct na het openen van het zevende zegel?

12

Er is sprake van een aantal onderbrekingen van de oordelen reeksen. Hoe wordt dit in deze studie genoemd?

13
Openbaring 5 Zegels, bazuinen en schalen

Openbaring 5 Zegels, bazuinen en schalen

Welk zegel oordeel luidt de bazuin oordelen in en welk bazuin oordeel leidt de schaal oordelen in?

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 05

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 05

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: