GUM 06 Opb 6 Eerste 6 zegels wat een commotie

GUM 06 Opb 6 eerste 6 zegels

GUM 06 Opb 6 Eerste 6 zegels

GUM 06 Opb 6 Eerste 6 zegels

In de laatste studie, hoofdstuk 5 GUM 05 Opb 5 Boekrol, hebben we gezien dat slechts één persoon deze Boekrol kan aannemen en tot uitvoering kan brengen en dat is de Here Jezus Christus.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In studie GUM 06 Opb 6 eerste 6 zegels bestuderen we Openbaring 6 waar Johannes getuigen is van de opening van de eerste zes zegels en de consequenties voor de mensheid op aarde ziet.

Let hierbij vooral op dat de Heer Jezus steeds het initiatief neemt. Hij, het Lam, opent in vers 1 het eerste zegel van de zeven zegels. Er ontstaat gelijk commotie in de hemel en op aarde. Het is alsof iedereen het startsein afwacht en alsof deze paarden ongeduldig staan te trappelen. Iets of iemand heeft ze tegen gehouden en hun destructieve werk verhinderd. Een donderende stem van één van de vier levende wezens geeft het startschot voor de grootste zuiveringsactie aller tijden.

De initiatiefnemer of de uitvoerder van de Boekrol is steeds het Lam. Die wezens die in Openbaring worden genoemd en die het startschot geven komen op aarde niet voor. We hebben die wezens eerder toegelicht in Openbaring 4. Johannes had er echt moeite mee om ze te omschrijven. Ze lijken op een leeuw, een kalf, een mens, een arend en hadden elk 6 vleugels en van binnen waren ze vol ogen. Eigenlijk leken ze in vele opzichten op de wezens, die Ezechiël zag in Ez. 10:20, als inleiding op de gezichten die hij te zien kreeg. Ezechiël geeft er een verklaring van: `Ik begreep, dat het cherubs waren’. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 06 Opb 6 de opening van de eerste zes zegels.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 06 Sheets GUM 06

Video: GUM 06 Openbaring 6

Video: GUM 06 Openbaring 6

Sheets: GUM 06 Openbaring 6

Sheets: GUM 06 Openbaring 6

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1 Verzegelden en Grote menigte.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 06 Openbaring 6 eerste 6 zegels ——–

 

GUM 06 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 06 Antwoorden op de bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 5 Boekrol
GUM 06 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten en mogelijke antwoorden
1
Openbaring 6 Opening eerste zegel

Openbaring 6 Opening eerste zegel

Wie neemt in Opb 6:1-8 het initiatief bij het openen van het eerste zegel?

2

Wie zijn de berijders van die vier paarden?

3

Wie geeft die vier paarden de macht en is die macht onbegrensd?

4

Is de berijder van het eerste paard een echte vredestichter?

5

Heb je een mogelijke verklaring waarom de berijder van het eerste paard, zoveel discussie geeft bij de Christenen?

6
Openbaring Opening tweede zegel

Openbaring Opening tweede zegel

Wat gebeurt er na de opening van het tweede zegel?

7
Openbaring 6 Opening derde zegel

Openbaring 6 Opening derde zegel

Wat had de ruiter van het 3de paard in zijn hand en wat betekent dit?

8

Aan welk product is er waarschijnlijk geen gebrek en wat zou dat kunnen beteken voor armen en rijken?

9
Openbaring 6 Opening vierde zegel

Openbaring 6 Opening vierde zegel

Wie is de berijder van het 4de paard en welke macht wordt hem gegeven?

10

Hoe komen die zielen onder het altaar, wat vind je van hun taalgebruik, wie zijn die zielen onder het altaar en waar werd het altaar, in het Oude Testament, voor gebruikt?

11
GUM 06 Opb 6 eerste 6 zegels - Openbaring 6 Opening vijfde zegel

Openbaring 6 Opening vijfde zegel

Deze zielen onder het altaar werden ongeduldig, wat werd er aan hen gegeven en hoe lang moeten zij wachten?

12
GUM 06 Opb 6 eerste 6 zegels - Openbaring 6 Opening zesde zegel

Openbaring 6 Opening zesde zegel

Als je Opb 6:12-17 leest met al die rampen zijn we dan al niet op dat punt aangekomen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUM 06 Opb 6 eerste 6 zegels - Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 06

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 06

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: