GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1

GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1

Openbaring 7 Inlasmoment 1 Grote menigte

GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1

In de laatste studie, hoofdstuk 6 GUM 06 Opb 6 Eerste 6 zegels, hebben we de opening van de eerste zes zegels en de gevolgen bestudeerd. In studie GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1 bestuderen we Openbaring 7, waar we zullen zien wat er gebeurt tijdens Inlasmoment 1 voor de mensen die verzegeld worden en de Grote Menigte.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

We zullen zien dat de zegeloordelen worden onderbroken. Het is dus geen vervolg van het zesde zegel en ook niet het begin van het 7de oordeel. In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven of nadere bijzonderheden genoemd van zaken die in de hemel en op aarde spelen. Zeg maar een kaderzetting. We vinden zo’n kaderzetting ook terug in onze moderne tijdschriften waar vaak in het midden van een verhandeling een kader is geplaatst met toelichting of nadere bijzonderheden. Om de draad van de oordelen serie niet te verstoren zijn deze kader plaatsingen inlasmomenten genoemd. Bij dit onderdeel van de studie staan we stil bij GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1.

In GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1 spelen engelen een actieve rol
Vier engelen krijgen de opdracht de winden van de aarde stil te houden. We zien hier voor het eerst, dat engelen een actieve rol spelen in het gebeuren van de eindtijd. Misschien zijn deze vier wel de eerste van de bazuin-engelen die we straks in Openbaring 8 zullen tegenkomen. Engelen spelen een veel grotere rol dan de meeste mensen beseffen. We moeten er ons van bewust zijn dat er in de onzichtbare wereld rondom ons een grote schare van dienende wezens is, die zich geluidloos als met de snelheid van het licht kunnen voortbewegen.

We weten niet wat dit ‘vasthouden’ van de winden op aarde voor zin heeft. Zal er dan een periode van volkomen windstilte zijn? Misschien is het toch goed om daar even bij stil te staan want wat een benauwende situatie zal dat worden. Stel je voor een volkomen windstilte wat doet dat met smog, stof, stank enz. Of is het een stilte na de storm die Openbaring 6 heeft doen opwaaien. Misschien een tijd om even tot rust te komen, om eens even na te denken over wat er allemaal is gebeurd en om de balans op te maken? Of is het een stilte voor de storm, want straks, in Openbaring 8, komt een volgende reeks oordelen in een nieuwe hevigheid. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 07 Sheets GUM 07

Video: GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1

Video: GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1

Sheets: GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1

Sheets: GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 08 Opb 8 Opening zevende zegel vier Bazuinen.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

—— Einde studie GUM 07 Openbaring 7 Verzegelden en grote menigte ——

 

GUM 07 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 07 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 7 Verzegelden en grote menigte
GUM 07 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1

Welk vertroostend beeld ziet Johannes in hoofdstuk 7 en waarom moesten de engelen wachten in Opb 7:3?

2

Wie zijn voor het eerst actief betrokken bij het uitvoeren van de oordelen in Opb 7:1-2 en wat betekent het vasthouden van de wind voor de mensheid?

3

Wie bestuurt de zaken in Opb 7:3 en wat moest er eerst worden gedaan?

4
Openbaring 7 Inlasmoment 1 Verzegelden

Openbaring 7 Inlasmoment 1 Verzegelden

Wie zijn die 144.000 verzegelden?

5

In het boek Openbaring worden getallen nogal eens symbolisch bedoeld, waarom zou dat hier (144.000 verzegelden) niet kunnen?

6

Welke stam ontbreekt er bij de opsomming van de stammen van Israël, welke stam komt daarvoor in de plaats? Is die ontbrekende stam volledig afgedaan voor God?

7

Hoe wordt de tijd van Israël, omschreven in Opb 7, ook wel genoemd in het Oude Testament?

8
Openbaring 7 Inlasmoment 1 Grote menigte

Openbaring 7 Inlasmoment 1 Grote menigte

Hoe groot is de menigte, die in het tweede deel van Opb 7 wordt genoemd, waar komen zij vandaan en is men blij met hen?

9

Wie zijn deze mensen, van welke tijd zijn zij en komen zij uit de kerken?

10

Wat is het verschil tussen de gelovige die in de genade tijd tot de Heer komen en de gelovigen uit de Grote Verdrukking?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUM 07 Opb 7 Inlasmoment 1 - Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 06

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 07

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: