GUM 08 Opb 8 Vier Bazuinen stilte van een ½ uur

GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen

GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen

GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen

In de vorige studie hebben we Inlasmoment 1 bestudeerd. In deze studie, GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen, ziet Johannes de opening van het 7de zegel waarna in de hemel er een stilte van een ½ uur volgt.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In deze studie gaan we de volgende punten na: Waarom is er een stilte in de hemel, het gouden wierrookaltaar en de 7 Engelen voor de troon van God die 7 Bazuinen krijgen aangereikt. In hoofdstuk 8 horen we de eerste vier Bazuinen klinken en zoals we verder kunnen lezen zijn de gevolgen catastrofaal.

Het inlasmoment is voorbij de draad wordt weer opgepakt. We komen aan het moment waarop het zevende zegel geopend gaat worden. Misschien hebben we bij het openen van het zesde zegel gedacht, dat wat daar gebeurde zó erg was, dat dit wel het verschrikkelijke slot van alles zou zijn. Deze indruk is onjuist. Het was niet het slot, maar de aanzet van een hele reeks van oordelen. Ik benadruk het nog maar een keer dat het Boek met Zeven Zegels één geheel vormt. We hebben gezien dat zowel de bazuin-oordelen als de schaal-oordelen in hun geheel vallen onder het zevende zegel. Wat bij het verbreken van het zesde zegel is gebeurd wordt voortgezet, verhevigd en versneld onder het zevende zegel. Het lijkt alsof onder het zevende zegel alles steeds sneller verloopt en dat is eigenlijk in lijn met wat er was gezegd in Openbaring 1 vers 1 waar staat wat spoedig moet geschieden. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 08 Sheets GUM 08

Video: GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen

Video: GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen

Sheets: GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen

Sheets: GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 09 Opb 9 Vijfde en zesde Bazuin.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

—— Einde studie GUM 08 Openbaring 8 Eerste vier Bazuinen ——

 

GUM 08 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 08 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 8 Eerste vier bazuinen
GUM 08 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 8 Opening zevende zegel

Openbaring 8 Opening zevende zegel

Wat volgt er na het openen van het zevende zegel, welke oordelen reeksen volgen nog en wat zullen de resultaten zijn?

2 Wat zag Johannes tijdens die stilte en wie waren dat?
3 Wie is die andere engel in Opb 8:2 en wat doet Hij in vers 3 en 5?
4
GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen - Openbaring 8 Tempel van Salomo

Openbaring 8 Tempel van Salomo

Hoeveel tempels zijn er en waar staan / stonden die?

5 Kan je omschrijven op welke wijze de hogepriester in de aardse tempel zijn taak vervulde (Ex 25:8-9 en Hebr 8:5)?
6 Hoe komen onze gebeden bij de Vader en wat voegt de hemelse Hogepriester hieraan toe?
7 Waar wordt het vat, waar de wierook in had gezeten, verder voor gebruikt (Opb 8:5) en wat gebeurde er op aarde?
8
Openbaring 8 Type en doel van Bazuinen

Openbaring 8 Type en doel van Bazuinen

Wat zijn de verschillen tussen de bazuin voor de opname van de gemeente en deze 7 bazuinen in Opb 8:6?

9
Openbaring 8:7 Blazen van de eerste Bazuin

Openbaring 8:7 Blazen van de eerste Bazuin

Welke bijzondere elementen zijn er bij de eerste bazuin aan toegevoegd waardoor het geen gewone natuurramp kan zijn en waarom?

10
Openbaring 8:8 Blazen tweede Bazuin

Openbaring 8:8 Blazen tweede Bazuin

Wat houdt de tweede bazuin in en wat zijn de gevolgen?

11
GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen - Openbaring 8:9 Blazen derde Bazuin

Openbaring 8:9 Blazen derde Bazuin

Hoe heet de ster bij de derde bazuin en waar lijkt deze op? Wat is er zo vreemd aan deze ster?

12
GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen - Openbaring 8:12 Blazen vierde Bazuin

Openbaring 8:12 Blazen vierde Bazuin

Wat brengt de vierde bazuin, is dit te verklaren?

13 Hoe worden de laatste drie bazuinen aangekondigd en is dat een goede tijding?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUM 08 Opb 8 vier Bazuinen - Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 08

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 08

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: