GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a

GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a

GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a

GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a

In de vorige studie, GUM 09 Vijfde en zesde Bazuin, hebben de vijfde en zesde Bazuin gehoord en de consequenties gezien. In dit deel van de studie, GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a, worden de oordelen reeks onderbroken en horen we meer achtergrondinformatie uit de hemel en dat wat zich op aarde afspeelt.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In studie GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a volgt weer een onderbreking in de volgorde van de oordelen. Johannes ziet (Opb 10:1) weer een `engel’, maar het is geen gewone engel het is een sterke engel. Deze omschrijving en de bewoordingen vinden we ook in het begin van de Openbaring en daar spreekt Jezus. We lezen in vers 16 dat Zijn gezicht was als de zon en Zijn voeten als zuilen van vuur. Bovendien is hij bekleed met een wolk (Ex 19:16 en Ex 33:9) en bekroond met een regenboog dat zijn allemaal dingen, die behoren bij de troon van God (Opb 4:3), waar wij ook het Lam vonden. De wolken zie je ook terug bij Zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Zoals vele anderen zien wij hierin de Here Jezus terug. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 10 Openbaring 10 Inlasmoment 2a.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 10
Sheets GUM 10

Video: GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a Geopende boekje

Video: GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a Geopende boekje

Sheets: GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a Geopend boekje

Sheets: GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a Geopend boekje

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 10 Openbaring 10 Inlasmoment 2a ——–

 

GUM 10 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 10 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 10 Inlasmoment 2a
GUM 10 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 10:1 Inlasmoment 2a Geopende boekje

Openbaring 10:1 Inlasmoment 2a Geopende boekje

Hoe worden de hoofdstukken 10 (en 11) in deze studie genoemd wie is die sterke engel in Opb 10:1?

2

Waarom heet de boekrol in Opb 10:2 “geopend boekje”?

3

In Opb 10:2 plaatst de engel zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde, wat betekent dit (lees Jozua 1:3)?

4

In Opb 10:6 wordt een eed afgelegd, is dat niet in consequent (Math 5:34-36)?

5

Waarom is er Geen Uitstel Meer na Opb 10:7, terwijl dat in 2 Petr. 3:9 nog wel kon?

6
Openbaring 10:7 Geheimenissen Gods

Openbaring 10:7 Geheimenissen Gods

In Opb 10:7 is het geheimenis van God beëindigd. Hoeveel geheimenissen worden er in het Nieuwe Testament e Bijbel genoemd? Kan je er een paar opnoemen?

7

Johannes krijgt de opdracht om het boekje op te eten (Opb 10:9), welke profeet, in het Oude Testament, kreeg ook zo’n opdracht?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 10

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 10

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: