GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b Jezus Koning

GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b

GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b

GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b

In de vorige studie, GUM 10 Opb 10 Inlasmoment 2a, hebben we hemelse achtergrondcommentaar gehoord van wat er in de hemel en op aarde bezig is te gebeuren. In GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b krijgen we meer achtergrondinformatie.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

We horen de volgende dingen: opmeten van de tempel, verschijning van twee getuigen en de schuldvraag komt aan de orde. Bij het bazuinen van de 7de Bazuin aanvaart de Heer Jezus Zijn Koningschap dat tot grote vreugde in de hemel leidt.

Johannes krijgt een profetische opdracht om de tempel van God op te meten. Maar kijk in vers 2 waar staat dat hij het buitenste voorhof niet op moet meten want die is aan de heidenen gegeven. Dat kan dan natuurlijk niet de tempel in de hemel zijn, want daar wordt niets vertrapt.

Hier is dus sprake van de tempel in Jeruzalem. Johannes zal wel even geknipperd hebben met zijn ogen of misschien dacht hij wel dat hij gedroomd moet hebben toen hij dit gedeelte opschreef want de tempel in Jeruzalem was immers al meer dan 25 jaar geleden verwoest door de Romeinen. Hoe kan dat? We komen er niet mee weg, zoals sommige zeggen, om de datum van het schrijven van het boek Openbaring terug te schuiven en te zeggen dat deze vóór of in het jaar 70 na Christus is geschreven. Dat was immers de datum dat de oude tempel werd verwoest. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 11
Sheets GUM 11

Video: GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b

Video: GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b

Sheets: GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b

Sheets: GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 12a Openbaring 12 Inlasmoment 3a de Vrouw en de draak.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 11 Openbaring 11 Inlasmoment 2b ——–

 

GUM 11 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 11 Bespreekpunten studiedeel: Openbaring 11 Opmeten tempel, 2 getuigen, de Here Jezus Koning
GUM 11 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 11:1 Inlasmoment 2b Opmeten van de tempel

Openbaring 11:1 Inlasmoment 2b Opmeten van de tempel

In Opb 11:1 wordt de opdracht gegeven om de tempel op te meten. Welke tempel moest hij opmeten? Waarom mocht hij de buitenste voorhof niet opmeten?

2

Zoals je weet staat heden ten dage op de tempelberg in Jeruzalem de Al-Aqsamoskee. Hoe kan Johannes dan de opdracht krijgen om juist daar de tempel op te meten?

3

Wie had in het Oude Testament ook de opdracht om de tempel te meten en is daar een verschil wat er moet worden gemeten (Opb 11:1)?

Antwoord:
Die tempel moet Johannes in vers 1 gaan `meten’. Ook Ezechiël (Ez 40) is aanwezig bij het meten van een tempel, die hij in een visioen ziet verrijzen en die tijdens het duizendjarigvrederijk in Jeruzalem gedacht moet worden. Daar doet de meetroede gewoon dienst om de maten van de tempel aan te geven. In eerste instantie lijkt ook in Openbaring 11 het meten te slaan op de maten van het tempelgebouw. Misschien om aan te geven dat het niet zo groots zal zijn als de oude tempel van Salomo of van Herodes, die zich in Bijbelse tijden daar bevond. Maar het is merkwaardig, dat niet alleen de tempel wordt gemeten, maar ook `hen, die daarin aanbidden’, en het ziet er naar uit dat beide niet aan `de maat’ voldoen.

4

Wat plaatste de antichrist in de tempel en opende dit de ogen van de Israëlieten (Dan. 12:11)? Hoe wordt dat in Dan. 9:27 genoemd?

5

In Opb 11:2 staat 42 maanden en in Opb 11:3 staat 1260 dagen. Kijk ook eens naar Daniel 12:7! Klopt dit allemaal wel?

6
Openbaring 11:3 Inlasmoment 2b Twee getuigen

Openbaring 11:3 Inlasmoment 2b Twee getuigen

De antichrist krijgt plotseling te maken met twee onverwachte tegenstanders (Opb 11:3-6), wie zijn dat en wat doen ze?

7

Als je kijkt naar de Joodse traditie rond een huwelijksfeest en het Pasen dan wordt er een extra stoel klaargezet. Voor wie is die stoel?

8

Wat zijn de taken van die twee getuigen?

9

Wat is het verschil tussen de getuigenissen van deze twee getuigen en het getuigenis van ons als Christenen?

10

Waarom liet de antichrist de twee dode lichamen van de twee getuigen gedurende 3½ dag op straat liggen?

11

Wat gebeurde er na de opstanding van de twee getuigen en wat verwachtte de mensen dat er zou gebeuren? Gebeurde dat dan ook?

12

Wat gebeurt er op aarde tijdens de hemelvaart van de twee getuigen (Opb 11:13)?

13
Openbaring 11:15 Blazen zevende Bazuin Jezus aanvaardt Koningschap

Openbaring 11:15 Blazen zevende Bazuin Jezus aanvaardt Koningschap

Wat aanvaart de Heer Jezus in Opb 11:17-18?

14

Wat wordt er in de hemel geopend en wat wordt er zichtbaar (Opb 11:19)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 11

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 11

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: