GUM 12a Opb 12 Inlasmoment 3a

GUM 12a Opb 12 Inlasmoment 3a

GUM 12a Opb 12 Inlasmoment 3a

GUM 12a Opb 12 Inlasmoment 3a

In de vorige studie, GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b,  hoorden we de zevende Bazuin bazuinen. In GUM 12a Opb 12 Inlasmoment 3a krijgen we te maken met meer achtergrondinformatie en wordt er gesproken over een Vrouw en een Draak.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In deze studie, GUM 12a Opb 12 Inlasmoment 3a, zullen we zien wie dat zijn. Deze studie wordt aangeduid door GUM 12a Opb 12 Inlasmoment 3a.

Ik heb in het begin van deze Bijbelstudie aangegeven dat we de schrift letterlijk nemen behalve als er duidelijk bij staat omdat niet letterlijk te nemen zoals bv. hier waar in vers 1 wordt gesproken over een groot teken. Bij dit grote teken in de hemel blijken drie figuren een grote rol te spelen. Dat zijn: een vrouw, een ‘draak’, en een zoon. Wat de apostel hier beschrijft, noemt hij zelf een groot teken, dat is bijvoorbeeld een voorstelling of schilderij van iets of een symbool. Het feit, dat hij hier schrijft over een groot teken is het bewijs dat de Apocalyps in het algemeen letterlijk moet worden opgevat. De schrijver geeft dus zelf de momenten aan dat de tekst niet letterlijk moet worden genomen. Maar hier is sprake van een groot teken.

Vrouw met de zon bekleed
Het eerste teken spreekt van een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. De vrouw brengt, onder grote moeite, een kind ter wereld, een zoon, die optreedt als een vorst, maar plotseling om het leven komt, waarna de vrouw ten prooi valt aan vervolgingen.
Eigenlijk is er over het algemeen niet zoveel twijfel over wie deze zoon is. De meesten herkennen hier de Messias, Jezus Christus, in. Hiernaar wijst ook vers 5, waar wordt gesproken over `een Zoon, een mannelijk Kind‘. De grondtekst zegt: `een zoon, van het mannelijk geslacht‘. We vinden in deze tekst geen enkele verklaring of koppeling naar een kerk, het Christendom of geloofsbelijdenis. Nee, er wordt geschreven over een persoon “een mannelijk Kind”. Het Kind wordt in vers 5 weggerukt naar God dat herinnert ons aan de gewelddadige kruisdood van Jezus. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 12a Opb 12 Inlasmoment 3a.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 12a
Sheets GUM 12a

Video: Openbaring 12:1-12 Inlasmoment 3a

Video: Openbaring 12:1-12 Inlasmoment 3a

Sheets: Openbaring 12:1-12 Inlasmoment 3a

Sheets: Openbaring 12:1-12 Inlasmoment 3a

 

 

 

 

 

 

​Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 12b Opb 12-13 Inlasmoment 3b.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 12a Openbaring 12:1-12 Inlasmoment 3a ——–

 

GUM 12a Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 12a Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 12:1-12 Inlasmoment 3a
GUM 12a bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 12:1-3 Inlasmoment 3a Vrouw en draak

Openbaring 12:1-3 Inlasmoment 3a Vrouw en draak

Welke drie figuren spelen in Opb 12:1-6 een grote rol?

2

Wie is dat kind, dat de vrouw baart en zou dat de kerk kunnen zijn?

3

Wie is die vrouw in Opb:12:1?

4

Noem een aantal punten die aangeven dat, met die vrouw, het volk Israël wordt bedoeld.

5

De vrouw in Opb 12:2 is in barensnood. Wat wordt daarmee bedoeld?

6

Wie is die draak in Opb 12:3 en wat voor figuur is hij eigenlijk.

7
Openbaring 12:7 Inlasmoment 3a Oorlog in de hemel

Openbaring 12:7 Inlasmoment 3a Oorlog in de hemel

Wat gebeurt er in de hemel in Opb 12:7. Kan dat worden verklaard? Kijk eens wat er staat in Dan. 10:12-13.

8

Als je in de geschiedenis terugkijkt hoe heeft satan getracht de plannen van God te verhinderen (denk aan: Paradijs, Golgotha en Israël)?

9

Wat is de reactie van satan toen hij op de aarde werd geworpen (Opb 12:13)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 12a

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 12a

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: