GUM 12b Opb 12-13 Inlasmoment 3b

GUM 12b Opb 12-13 Inlasmoment 3b

GUM 12b Opb 12-13 Inlasmoment 3b

GUM 12b Opb 12-13 Inlasmoment 3b

In de vorige studie, GUM 12a Opb 12 Inlasmoment 3a, hebben we gezien hoe de draak uit de hemel op de aarde werd geworpen. De draak was woedend en in die woede besluit hij de vrouw te vervolgen maar God zorgt op miraculeuze wijze dat zij opnieuw wordt gered.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Laten we lezen wat de Bijbel hierover zegt in GUM 12b Opb 12-13 Inlasmoment 3b (Opb 12:13-13:10).

De aanval van de satan richt zich nu in de eerste plaats op de vrouw, Israël. Hij ziet in het zichtbare Israël de oorzaak van al zijn ellende. Niet alleen is uit dit volk zijn grote tegenstander geboren, de Zoon van God, het Kind in vers 13 maar hij is nu ook door dit volk ontmaskerd. Hij heeft immers Israël de eredienst ontnomen en de aanbidding van hem zelf daarvoor in de plaats gezet. Zij zijn hiertegen in opstand gekomen waardoor de woede tegen dit volk is verhevigd.

Al eerder heeft hij, wat dat betreft, daden gesteld. Al in de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament is er onder Antiochus IV Epiphanes, die leefde van 215 tot 163 voor Christus, een zware vervolging van Israël geweest. Deze vervolging wordt gezien als een type van de vervolging die onder de heerschappij van de antichrist zal losbarsten.

Maar nu gebeurt er toch iets bijzonders. Die vervolging van Israël lukt helemaal niet, zoals de satan dat wil. De ‘verstandigen’ onder Israël, die de antichrist niet willen volgen, en die we o.a. in Opb. 7 in de 144.000 herkenden, die ‘verzegeld’ werden vóórdat de ergste oordelen aanbraken, mogen rekenen op de bijzondere bewaring van God zoals staat aangegeven in Jes. 16:1-5. Deze bewaring wordt uitgedrukt in vers 14 als het beeld van de `vleugels van de grote arend’, zoals de HERE zijn volk `op arendsvleugelen gedragen’ had uit Egypte. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 11 Opb 11 Inlasmoment 2b.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 12b
Sheets GUM 12b

Sheets: Opb 12-13 Inlasmoment 3a Redding vrouw, satanische drie-eenheid en beest zee

Sheets: Opb 12-13 Inlasmoment 3a Redding vrouw, satanische drie-eenheid en beest zee

Sheets: Opb 12-13 Inlasmoment 3a Redding vrouw, satanische drie-eenheid en beest zee

Sheets: Opb 12-13 Inlasmoment 3a Redding vrouw, satanische drie-eenheid en beest zee

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 13 Opb 13 Inlasmoment 3b.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 12b Openbaring 12-13 Inlasmoment 3b ——–

 

GUM 12b Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 12b Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 12-13 Inlasmoment 3b
GUM 12b bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 12:13 Inlasmoment 3a Redding vrouw

Openbaring 12:13 Inlasmoment 3a Redding vrouw

De satan wordt in Opb 12:8 -9 uit de hemel geworpen. Wie ziet de satan als oorzaak van alle ellende, hoe komt dat (lees Opb 12:13-18) en doet hij daar iets mee?

2
Openbaring 12:14 Inlasmoment 3b Vlucht verstandigen

Openbaring 12:14 Inlasmoment 3b Vlucht verstandigen

Lukt het satan die vrouw (Israël) te vervolgen (Opb 12:16-17)?

3

In Opb 12:14 wordt gesproken over een tijd van bewaring van de vrouw. Daar wordt ook een tijd genoemd waar komt dat mee overeen en waar hebben we dat eerder gelezen?

4

Waar richt satan zijn pijlen op als hij merkt dat hij geen grip krijgt op de verstandige groep (Opb 12:17)?

5

In deze studie is er de Heilige Drie-eenheid en de satanische drie-eenheid. Wat is het principiële verschil tussen die twee eenheden?

6
Openbaring 13:1 Inlasmoment 3b Beest uit zee

Openbaring 13:1 Inlasmoment 3b Beest uit zee

Wat gebeurt er in Opb 12:18 en hoe kijkt de wereld hiernaar?

7

Waar bestaat de satanische drie-eenheid uit?

8

Vergelijk Opb 13:1-4 met de beschrijving van Dan 7:2-7 en Dan 7:17. Wat ziet Johannes en wat ziet Daniël?

9

Wat herken je in Opb 13:1 met betrekking tot de zeven koppen en wat stelt dat voor?

10

Wat herken je in Opb 13:1 met betrekking tot de tien horens en wat stelt dat voor?

11

Waar komt de kracht en macht van het beest uit de zee vandaan?

12

Hoe lang oefent de anti-christ zijn macht uit (Opb 13:5-10)?

13

Zullen er nog vele mensen zijn die tot bekering komen in die tijd van Opb 13:8 en hoe gaat het met hen die geloven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 12b

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 12b

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: