GUM 13 Opb 13 Inlasmoment 3b

GUM 13 Opb 13 Inlasmoment 3b

GUM 13 Opb 13 Inlasmoment 3b

GUM 13 Opb 13 Inlasmoment 3b

In de vorige studie, GUM 12b Opb 12-13 Inlasmoment 3b, hebben we de Satanische drie-eenheid gezien en is in alle opzichten een imitatie van de Heilige Drie-eenheid.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In verband met de tijdsverdeling per studie zat in dat deel van de studie ook het deel van Opb 13:1-10. In dit deel van de studie, GUM 13 Opb 13 Inlasmoment 3b, gaan we verder met de samenstelling van de Satanische drie-eenheid, we zien het beest uit de aarde opkomen, het beeld van het beest en tenslotte het getal van het beest 666. Dit deel van de studie wordt GUM 13 Opb 13 Inlasmoment 3b genoemd.

Het leven van gelovigen wordt in de tijd van Openbaring 13 steeds moeilijker, omdat zij wordt geconfronteerd met een God-vijandige religie. Als je het huidige tijdsinterval waarin wij nu leven bekijkt dan zie je dat ook langzaam die richting opgaan. De antichrist, die zich weliswaar op het politieke vlak beweegt, maakt dankbaar gebruik van de religieuze gevoelens, die bij de meeste mensen leven en leidt deze gevoelens zijn kant op.

Hier zien we het noodlottige gevolg van het feit dat kerken en predikanten gehoor geven aan een evangelie, waarbij Jezus en Zijn bloed buiten de deur zijn gezet. Christenen wordt voorgehouden dat zij ‘geëngageerd’ in de maatschappelijke problemen moeten zijn, dat zij politiek stelling moeten nemen en dat zij nauwkeurig op de hoogte dienen te zijn van de sociale omstandigheden in de eerste, tweede en derde wereld, maar de hongerige behoeften van het hart worden veronachtzaamd. Het brood uit graan wordt van het hoogste belang geacht, maar het `Brood des Levens’ wordt terzijde gelegd als een tweederangs aangelegenheid. Als de kerken er niet meer in slagen om mensen tot waarachtige aanbidding van God te brengen, dan zal de satan dankbaar gebruik maken van de ontstane leemte en de mens een ‘god’ aanbieden, die schijnbaar in alle behoeften rijkelijk voorziet. Het zal je niet verbazen dat die god de antichrist is. Om de religieuze gevoelens aan te wakkeren, bedient hij zich van zijn on-heilige geest, het ‘beest uit de aarde’. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 13 Opb 13 Inlasmoment 3b.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 13
Sheets GUM 13

Video: Openbaring 13 Inlasmoment 3b Beest uit de aarde, het beeld van het beest en het getal van het beest, 666

Video: Openbaring 13 Inlasmoment 3b Beest uit de aarde, het beeld van het beest en het getal van het beest, 666

Sheets: Openbaring 13 Inlasmoment 3b Beest uit de aarde, het beeld van het beest en het getal van het beest, 666

Sheets: Openbaring 13 Inlasmoment 3b Beest uit de aarde, het beeld van het beest en het getal van het beest, 666

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 14 Opb 14 Inlasmoment 3c.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 13 Openbaring 13 Inlasmoment 3b ——–

 

GUM 13 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 13 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 13 Inlasmoment 3b
GUM 13 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 13:11 Inlasmoment 3b Beest uit de aarde

Openbaring 13:11 Inlasmoment 3b Beest uit de aarde

Kijkend naar de boekrol, hoe komt het dat het leven van gelovigen in de periode van Opb 13:11-14 steeds moeilijker wordt?

2
Openbaring 13:11-14 Eindbestemming beest uit de aarde

Openbaring 13:11-14 Eindbestemming beest uit de aarde

Als we Opb 13:11 lezen, hoe weten we dan dat het beest uit de aarde één van satans volgelingen zijn? Is dat wat hij uitspreekt van enige waarde?

3

We weten als antwoord op vraag 2 waar het beest uit de aarde vandaan komt. Weten we ook waar hij naar toe gaat (lees Opb 19:20)?

4

Hoeveel horens heeft het beest uit de aarde en waar is dit een evenbeeld van? Waartoe spoort hij de mensen aan (Opb 13:12)?

5

Wie aanbidden in onze tijd reeds aardse zaken en door wie wordt dat veroorzaakt (Opb 13:12)? In welke richting wijst dat als je kijkt naar de hedendaagse religieuze stromingen?

6
Openbaring 13:18 Het beest en het getal van het beest, 666

Openbaring 13:18 Het beest en het getal van het beest, 666

Lees Dan 2:32-34 en 45, hoe liep het af met het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom had? In Opb 13:14-17 moet er ook een beeld gemaakt worden, Daniël noemde dat verwoestende gruwel.

7

Wat lukt dat beest nog meer (Opb 13:15)?

8

Welke gevaren schuilen in het gebruik van een merkteken dat wordt opgelegd door dat beeld van vraag 8 (Opb 13:16)?

9

De naam van het beest (antichrist) is ook een getal. Wat is het getal van het beest en weten we nu dan ook welke persoon dit getal voorstelt?

10

Het getal 6 (zes) is in de Latijnse taal SEKS. Welke betekenis zou er dan ook aan het getal 666 kunnen worden gegeven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 13

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 13

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: