GUM 14 Opb 14 Inlasmoment 3c Aankondig oordeel

GUM 14 Opb 14 Inlasmoment 3c

GUM 14 Opb 14 Inlasmoment 3c

GUM 14 Opb 14 Inlasmoment 3c

In de vorige studie, GUM 13 Opb 13 Inlasmoment 3b, hebben we de samenstelling van de Satanische drie-eenheid gezien, het beeld van het beest en het nummer van het beest, 666.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Dit alles is een imitatie van de Heilige Drie-eenheid. In deze studie, GUM 14 Opb 14 Inlasmoment 3c, zien we het Lam, een aankondiging van het oordeel en de oogst van de aarde. Dit deel wordt genoemd: GUM 14 Opb 14 Inlasmoment 3c.

In deze studie geef ik eerst een algemeen overzicht over de Inlasmomenten 3a, b, c en d.
De Inlasmomenten 3a+b staan in scherp contrast met de Inlasmomenten 3c+d.

Inlasmoment 3a en 3b
De Inlasmomenten 3a+b gaan over de anti zaken of zaken m.b.t. satan. In die delen komen godslasterlijk zaken aan de orde. We zien daar de anti drie-eenheid: satan, beest uit zee de antichrist en het beest uit de aarde de anti heilige geest.

Inlasmoment 3c en 3d
De Inlasmomenten 3c+d gaan over de Schepper, liefde hoop. We zien daar de Heilige drie-eenheid: God, het Lam en de Heilige Geest. Daar vindt lofprijzing plaats.

Na de afschrikwekkende taferelen, die we in de vorige hoofdstukken hebben gezien, is het een verademing om nu weer met Johannes aangenamer omstandigheden te zien. Tegenover het wild en woest monster staat een edel en liefderijk Lam. Tegenover de belijders en aanbidders van het beest, als dragers van zijn merkteken, staat de vergadering van de volgelingen van het Lam, met de Naam des Vaders en des Zoons op hun voorhoofden geschreven. Tegenover het karakter van het beest, dat niets dan hoererij, in zedelijke en werkelijke zin verraadt, met afgoderij en vertreding van al Gods wetten en instellingen, staat een tegenovergesteld leven en gedrag, een maagdelijke reinheid, die alle deelgenootschap aan de heersende ontucht weigert. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 14 Opb 14 Inlasmoment 3c.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 14
Sheets GUM 14

Video: Openbaring 14 Inlasmoment 3c Aankondiging oordeel

Video: Openbaring 14 Inlasmoment 3c Aankondiging oordeel

Sheets: Openbaring 14 Inlasmoment 3c Aankondiging oordeel

Sheets: Openbaring 14 Inlasmoment 3c Aankondiging oordeel

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 15 Opb 15 Inlasmoment 3d.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 14 Openbaring 14 Inlasmoment 3c ——–

 

GUM 14 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 14 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 14 Inlasmoment 3c
GUM 14 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 14:1-5 Inlasmoment 3c Lam en vrijgekochten

Openbaring 14:1-5 Inlasmoment 3c Lam en vrijgekochten

Wat is het contrast tussen de Inlasmomenten 3a+b en 3c+d? Kan je die twee groepen omschrijven?

2

In Opb 7 en Opb 14 is er sprake over 144.000 losgekocht van de aarde. Kan je een aantal redenen noemen waaruit blijkt dat het dezelfde groep is?

3

Hoe wordt deze groep van 144.000 in Zefanja 3:13 omschreven?

4
Openbaring 14:6-11 Inlasmoment 3c Drie engelen

Openbaring 14:6-11 Inlasmoment 3c Drie engelen

Welke middelen gebruikt God om Zijn boodschap te laten verkondigen?

5

Welke stad wordt er voor het eerst in Openbaring in de aankondiging genoemd (Opb 14:8)?

6

Welke waarschuwing geeft de 3de engel in Opb 14:9? Hoe vallen waarschuwingen over het algemeen in onze cultuur?

7
Openbaring 14:14-16 Inlasmoment 3c Graanoogst en wijnoogst (1)

Openbaring 14:14-16 Inlasmoment 3c Graanoogst en wijnoogst (1)

Wie treedt er in Opb 14:14 op?

8
Openbaring 14:17-20 Inlasmoment 3c Graanoogst en wijnoogst (2)

Openbaring 14:17-20 Inlasmoment 3c Graanoogst en wijnoogst (2)

Hoeveel malen wordt de tempel genoemd in Opb 14:14-20 en staan die op dezelfde locaties?

9

Welke twee oogsten worden uitgevoerd en waarom wil de Heer niet gelijk beginnen met die oogsten, waar wacht Hij op (Opb 14:14-20)?

10
Openbaring 14:20 Inlasmoment 3c Wijnpersbak buiten de stad

Openbaring 14:20 Inlasmoment 3c Wijnpersbak buiten de stad

De persbak is buiten de stad. Waar is die persbak voor bedoeld en wie voerde ook buiten de stad op Golgotha een geweldige strijd?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 14

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 14

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: