GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen

GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen

GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen Dal van Josafat

GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen Dal van Josafat

In de vorige studie, GUM 15 Opb 15 Inlasmoment 3d, is het inlasmoment 3d afgesloten en een lied van de overwinnaars gehoord. In studie GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen pakken we de draad van Opb 11:9 weer op en vervolgen met de zeven Schaaloordelen.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Deze Schaaloordelen zijn erg gewelddadig om twee redenen:
* ten eerste: God laat Zijn gramschap zien en
* ten tweede: Als je nu goed kijkt naar het wereld gebeuren, dan zie je een aanloop naar die Schaaloordelen, dit is een teken van deze tijd.

De vraag is natuurlijk: “Is er nog een andere oplossing mogelijk?”. Het antwoord op die vraag is: “Ja, zeker!“. Gewoon door de Here Jezus te aanvaarden en te erkennen, dat ook jij een zondaar bent, die om vergiffenis vraagt, want Hij is ook voor jou gestorven en weer opgestaan. Dit is de enige weg voor een oplossing, want God zal de zaken toch zetten, zoals Hij dat wil en heeft bedoeld. Dat klinkt misschien erg arrogant maar vergeet niet bij al hoogdravende redeneringen, dat Hij ons heeft geschapen niet anders om en dat Hij ons een eigen wil heeft gegeven om zelf te beslissen! We zijn dus geen voorgeprogrammeerde robots en daar ben ik wel blij mee!

Startmoment van de zeven Schaaloordelen
Als de opdracht aan deze zeven engelen klinkt om op pad te gaan, krijgt alles ineens heel snel zijn beslag. Men krijgt de indruk, dat deze hele reeks van zeven schaaloordelen binnen bijzonder korte tijd wordt afgewikkeld, in de realiteit wellicht binnen enkele maanden. Het is opgevallen dat de schaaloordelen veel overeenkomst vertonen met de bazuinoordelen zodat sommigen zelfs concluderen dat we eigenlijk met dezelfde oordeelreeks te maken hebben maar dan twee keer beschreven. Afgezien van het feit, dat dit laatste de logische volgorde van het boek Openbaring zou verstoren, zijn er toch wel belangrijke verschillen die in hoofdzaak blijken uit het feit, dat bij de bazuinoordelen telkens sprake is van het getroffen worden van het derde deel van deze schepping, terwijl bij de schaaloordelen telkens het geheel wordt getroffen. De laatste oordelen zijn dus veel heviger dan de bazuinoordelen. In de tekening van de boekrol is dat aangegeven met selectief en alles omvattend. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 16
Sheets GUM 16

Video: GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen

Video: GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen

Sheets: GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen

Sheets: GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 17 Opb 17 Inlasmoment 4a.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 16 Openbaring 16 Zeven Schaaloordelen ——–

 

GUM 16 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

 

GUM 16 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 16 Zeven Schaaloordelen
GUM 16 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 16:1-4 Eerste, tweede en derde schaaloordeel

Openbaring 16:1-4 Eerste, tweede en derde schaaloordeel

Als je de schaaloordelen (Opb 16:1-4 en Opb 8:7-12) vergelijkt met de bazuinoordelen wat valt er dan op?

2

Wie worden getroffen bij het uitstorten van de eerste Schaal (Opb 16:2)?

3

Wat is het gevolg voor de mensheid bij het uitstorten van de tweede schaal (Opb 16:3)?

4

Wie treedt er naar voren bij het uitstorten van de derde schaal en wat wordt daar gezegd (Opb 16:5)? Is dit nog wel rechtvaardig te noemen wat de mensheid wordt aangedaan?

5

Wat is de reactie van de mensheid op het uitstorten van de vierde schaal? Wie geven zij de schuld en bekeerden zij zich nu Opb 16:9?

6

De vijfde schaal luidt het begin van het einde van de oordelenreeksen in, welk rijk wordt in Opb 16:11 verduisterd? Wie roept de mens aan en aan wie geven zij de schuld? Betekent het aanroepen van God dat zij in Hem geloven?

7
GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen - Openbaring 16:13-16 Oprukkende legermachten

Openbaring 16:13-16 Oprukkende legermachten

In Opb 16:12-14 vindt de voorbereidingen plaats voor de grote wereldoorlog. Hoe wordt deze oorlog genoemd?

8

De Eufraat droogt op (Opb 16:12). Waarom droogt die rivier op en waar kan je dat in het Oude Testament nog meer lezen (Jer.51:36 en Joël 3:12-14)?

9

Kan jij aangeven waarom er zo’n geweldige leger massa moet worden gemobiliseerd tegen zo’n klein land als Israël en is iedereen ervan overtuigd dat die strijd gevoerd moet worden?

10

Als je Opb 16:14 naast Opb 19:11-21 legt gaat het dan alleen maar om de volkeren en Israël en wat is de bedreiging dan voor al die volkeren?

11

Terwijl de wereldmachten de legermassa’s bezig zijn te formeren gebeurt er in Opb 16:15 en 16 iets geheel onverwachts. Wat gebeurt daar en wie grijpt er nu in op het moment dat niemand dat verwachtte?

12
GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen - Openbaring 16:16 en Joël 3:12 Dal van Josafat Dal der beslissing

Openbaring 16:16 en Joël 3:12 Dal van Josafat Dal der beslissing

Waar wordt de beslissende eindslag geleverd (Joël 3:14)?

13
GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen - Openbaring 16:18-21 Jes. 24:20 Positie van de aarde tav de zon

Openbaring 16:18-21 Jes. 24:20 Positie van de aarde tav de zon

Wat wordt er zo al getroffen bij die aardbeving in Opb 16:18-21 en is die aardbeving anders dan die we door de jaren heen zien?

14

Aanvaardt de mensheid God na die drie oordeelreeksen (Opb 16:21)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUM 16 Opb 16 7de Bazuin 7 Schalen - Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 16

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 16

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: