GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b

GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b

GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b

GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b

In de vorige studie, GUM 17 Opb 17 Inlasmoment 4a, hebben we het oordeel over Babylon gehoord. In deze studie, GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b,  zien we de val van Babylon. Dit deel wordt aangeduid met: GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Het accent verschuift in Openbaring 18 vers 2 en vers 10 duidelijk naar Babylon als stad. De woorden `stad’ en ‘woonplaats’ en `schuilplaats’ komen herhaalde malen voor in dit hoofdstuk. Ook de andere elementen verder op in dit hoofdstuk zoals: kooplieden, rook, ladingen, edele metalen, specerijen, dieren, vruchten, kostbare gewaden, zeelieden enz. … zijn te letterlijke aanduidingen om hier alleen maar aan symboliek te denken. Babylon doet zich hiervoor als een letterlijke stad. Nu is in het vorige hoofdstuk al aangetoond, dat Rome nogal eens is aangezien voor die stad, maar hier hebben zich ook weer ontwikkelingen in de tijd voorgedaan die ons nopen tot een heroriëntatie. Rome is niet meer die belangrijke stad van vroeger en ook andere plaatsen, die hiervoor zijn uitgezocht (b.v. Jeruzalem) komen niet zo gemakkelijk in aanmerking.

Als we de gegevens van Openbaring 18 bestuderen, zien we dat de handel en de politiek in deze stad een grote rol spelen maar ook op het religieuze vlak gebeuren er belangrijke zaken. Deze stad doet zich voor als een centrum van handel, politiek en godsdienst, zaken die alle, zoals we gezien hebben, in de belangstellingssfeer van de antichrist liggen. Juist op deze gebieden doen zich in de laatste jaren tal van nieuwe ontwikkelingen voor zoals de oorlog in Iraq en de verschillende opvattingen tussen de Soennieten en de Sjiieten. Verder zien we de desastreuze vernietiging van oude objecten door ISSIS. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 18
Sheets GUM 18

Sheets: GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b. De val van Babylon

Sheets: GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b. De val van Babylon

Sheets: GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b. De val van Babylon

Sheets: GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b. De val van Babylon

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 19 Opb 19 Inlasmoment 4c.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 18 Openbaring 18 Inlasmoment 4b ——–

 

GUM 18 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 18 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 18 Inlasmoment 4b
GUM 18 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 18:2 Inlasmoment 4b Val van Babylon

Openbaring 18:2 Inlasmoment 4b Val van Babylon

Het begrip Babylon verschuift van wereldrijken (Opb 17) naar een vestigingsplaats (Opb 18:2 en 10). Welke plaats staat in Opb 18:2 en 10 vernoemd en hoe weet je dat hier de vestigingsplaats wordt bedoeld?

2

Zijn er berichten die er op wijzen dat de oude stad Babylon herbouwd zal worden?

3
Openbaring 18 Inlasmoment 4b Herbouw toren van Babylon

Openbaring 18 Inlasmoment 4b Herbouw toren van Babylon

In welke richting wijst Zacharia 5:5-11 met betrekking tot Babylon (Opb 18)?

4
Openbaring 18 Inlasmoment 4b Oude en nieuwe Babel

Openbaring 18 Inlasmoment 4b Oude en nieuwe Babel

In Openbaring 17 wordt gesproken over een politiek religieus stelsel Babylon en in Openbaring 18 wordt gesproken over een handelsstad en een letterlijke stad Babylon. Wat zou zo’n tweedeling (religieus centrum en handelscentrum) kunnen betekenen en kan je dat uitleggen?

5
Openbaring 18 Inlasmoment 4b Herbouw toren van Babylon

Openbaring 18 Inlasmoment 4b Herbouw toren van Babylon

Kan jij een aantal redenen opnoemen die aangeven waarom Babylon als stad in de eindtijd een belangrijke rol speelt (kijk op Googel maps, Jes. 13:10, Jes. 14:1-3 en Opb 18)?

6

Waar kunnen we een replica zien van de toren van Babel en de vrouw en het beest in Europa? Wat is de boodschap aan de Europeanen?

7
Openbaring 18 Inlasmoment 4b Sterren van de Europese Unie

Openbaring 18 Inlasmoment 4b Sterren van de Europese Unie

Wie heeft de Europese vlag ontwikkeld en hoe zijn die sterren er ingekomen?

8
Openbaring 18 Inlasmoment 4b Betalingsverkeer Europese Unie

Openbaring 18 Inlasmoment 4b Betalingsverkeer Europese Unie

Waar kunnen we de invloed van het beest in het moderne betalingsverkeer zien?

9

Waar bestaat de handel van de kooplieden uit (Opb 18:12-13)? Waarom is er zo’n verdriet?

10

Waarom wordt Babylon vernietigd en door Wie? Hoe lang duurt dat?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 05

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 05

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: