GUM 19 Opb 19 Inlasmoment 4c Lied over Babylon

GUM 19 Opb 19 Inlasmoment 4c

GUM 19 Opb 19 Inlasmoment 4c

GUM 19 Opb 19 Inlasmoment 4c

In de vorige studie, GUM 18 Opb 18 Inlasmoment 4b, hebben we de val van Babylon gezien. In deze studie, GUM 19 Opb 19 Inlasmoment 4c, horen we een lied over de val van Babylon, de tweede komst van de Here Jezus en ten slotte zien we de eindbestemming van de antichrist en de valse profeet en de tijdelijke bestemming van Satan.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Dit deel wordt genoemd: GUM 19 Opb 19 Inlasmoment 4c.

In de hemel is de reactie op de val van Babylon overweldigend. Eindelijk is er gerechtigheid gekomen. Eindelijk is er een einde gekomen aan de afgoderij, de ontucht en de bloeddorst. Dit is reden voor een groot Halleluja, ja, zelfs om dit viermaal te herhalen. Er vindt daar een geweldige aanbiddingsdienst plaats, waaraan een grote schare, de 24 oudsten en de 4 levende wezens deelnemen. De Halleluja’s zijn niet van de lucht.

Deze 4 keer Halleluja, Amen en dat wat daar wordt gezegd is de eerste keer in het Nieuwe Testament dat zoiets wordt gezegd en een van de merkwaardigste uitdrukkingen van dankzegging, die ooit op aarde gebruikt zijn. Anselmus van Canterbury, een Italiaanse theoloog uit de 11de eeuw, beschouwt dit woord als engelentaal. Dit woord hoort Johannes door het luchtruim weerklinken. Het is een der hoogste en machtigste uitroepen van Gods grootheid. Het wordt met bewustheid gezongen en is de meest eerbiedige aanbidding en meest verheven lof zegging. Zo wordt dit in de hemel gezongen, terwijl hier op aarde het voornaamste product van menselijke wijsheid en roem in puin stort. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 19 Opb 19 Inlasmoment 4c.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 19
Sheets GUM 19

Video: GUM 19 Opb 19 Inlasmomoent 4d. Het Woord Gods

Video: GUM 19 Opb 19 Inlasmomoent 4d. Het Woord Gods

Sheets: GUM 19 Opb 19 Inlasmomoent 4d. Het Woord Gods

Sheets: GUM 19 Opb 19 Inlasmomoent 4d. Het Woord Gods

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 20a Opb 20 Duizend-jarige vrederijk.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 19 Openbaring 19 Inlasmoment 4c ——–

 

GUM 19 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 19 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 19 Inlasmoment 4c
GUM 19 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 19:1 Inlasmoment 4c Aankondiging

Openbaring 19:1 Inlasmoment 4c Aankondiging

Wat is de reactie in de hemel op de val van Babylon (Opb 19:1-5)?

Openbaring 19:1-4 Inlasmoment 4c Vier keer Halleluja en Amen

Openbaring 19:1-4 Inlasmoment 4c Vier keer Halleluja en Amen

 

2

Welke oproep zie je in Opb 19:5?

3

Wanneer is de bruiloft des Lams (Opb 19:7) en wat aanvaardde de Heer daar?

4

Hoe weet je dat de bruid van onze Heer rein en heilig is (Opb 18:8)?

5

Noem enige feiten uit de Bijbel ten aanzien van de gemeente en Israël.

6

Waar vond het huwelijk van de bruid en haar Heer plaats (Opb 18:6-8)?

7

Kan jij omschrijven waar de engel ons toe oproept in Opb 18:9? Wat zei de engel toen Johannes zich te nederig voelde om deel te hebben aan dit bruilofstmaal in Opb 18:9?

8

Wat is het fundamentele verschil tussen de eerste komst (Matth. 21:1-11) en de tweede komst van Christus (Opb 19:11-16)?

9

Wat zien de Israëlieten plotseling als zij de Koning zien verschijnen (Zach 12:10 en Zach 14:4-5)?

10

Wat is het verschil in de houding van de Israëlieten (Zach 12:10) en de ongelovigen als zij de tweede komst van de Heer zien (Opb 19:17-21)?

11
Openbaring 19:20-20:3 Inlasmoment 4c (Eind)bestemmingen

Openbaring 19:20-20:3 Inlasmoment 4c (Eind)bestemmingen

Het is nu afgedaan met de hoogmoedigheid van de mens. Wat gebeurt er met het beest (antichrist) en de valse profeet (Opb 19:20)? Zijn er al levende wezens in de poel van vuur?

12

Wat gebeurt er met satan (Opb 20:1-3)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 19

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 19

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: