GUM 20a Opb 20 Inlasmoment 4d

GUM 20a Opb 20 Inlasmoment 4d

GUM 20a Opb 20 Inlasmoment 4d

GUM 20a Opb 20 Inlasmoment 4d

In de vorige studie, GUM 19 Opb 19 Inlasmoment 4c, hebben we het lied van de val van Babylon gehoord, de bruiloft des Lam gevierd en de tweede wederkomst van de Here Jezus gezien.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In deze studie, GUM 20a Opb 20 Inlasmoment 4d, die gaat over Openbaring 20:1-6, zien we de eerste opstanding, vier oordelen en het duizendjarige vrederijk. Dit deel wordt genoemd: GUM 20a Opb 20 Inlasmoment 4d en omvat Opb:20:1-6.

Het einde van de boekrol die begon in Opb. 4 komt duidelijk inzicht. We hebben in Opb. 19 gezien dat de antichrist en de valse profeet onmiddellijk naar de hel zijn verwezen. In deze studie gaan we zien wat er met satan gebeurt na de terugkomst van de Heer.

De aarde is nu verlost van satan of moet ik zeggen voorlopig verlost? We zullen het later zien. Als we teruggaan naar Genesis dan kwam daar een einde aan de paradijstoestand, toen de slang op het toneel verscheen. Sindsdien is hij zo verbonden geweest aan de geschiedenis van de mensheid, dat hij nu wordt aangeduid als `de oude slang’. Door zijn komst werd de mens, na ingegaan te zijn op zijn pogingen tot verleiding om ongehoorzaam te zijn aan Gods geboden, verdreven uit het paradijs, de Hof van Eden. Vanaf dat moment werd de slang achtervolgd door een vonnis, dat toen werd uitgesproken en nu ten uitvoer wordt gelegd. In Gen. 3:14-15 staat: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal  vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 20a Opb 20 Inlasmoment 4d.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 20a
Sheets GUM 20a

Sheets: GUM 20a Opb 20 Inlasmomoent 4d.

Sheets: GUM 20a Opb 20 Inlasmomoent 4d.

Sheets: GUM 20a Opb 20 Inlasmomoent 4d.

Sheets: GUM 20a Opb 20 Inlasmomoent 4d.

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 20a Openbaring 20:1-6 Inlasmoment 4d ——–

 

GUM 20a Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

GUM 20a Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 20:1-6 Inlasmoment 4d
GUM 20a bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 20:1-3 Inlasmoment 4d Afsluiting boekrol

Openbaring 20:1-3 Inlasmoment 4d Afsluiting boekrol

Waar wordt satan, nadat hij gevangen genomen is, opgesloten (Opb 20:1-3)? Kan satan in deze positie de mens nog verleiden? Waar is dit een voorbereiding voor?

Openbaring 20:3 Inlasmoment 4d Voorlopige bestemming Satan

Openbaring 20:3 Inlasmoment 4d Voorlopige bestemming Satan

 

2
Openbaring 20 Inlasmoment 4d Schets der gebeurtenissen

Openbaring 20 Inlasmoment 4d Schets der gebeurtenissen

Voordat het 1000 jarige vrederijk start moet er eerst nog iets anders gebeuren (Opb 20:4a). Wat moet er nog gebeuren?

3
Openbaring 20 Inlasmoment 4d Vier eind-oordelen

Openbaring 20 Inlasmoment 4d Vier eind-oordelen

Welke 4 oordelen worden in de Bijbel genoemd (2 Corr. 5:10, Matth. 25:31-33, Ez. 20:37-38 en Opb. 20:11-15)?

4

Leven we nu reeds in het 1000 jarige vrederijk (Opb 20:4)? Hoe weten we dat die periode begrensd is?

5

Wat is het grote verschil tussen het 1000 jarige aardse vrederijk en het hemelse rijk in relatie tot tijd? Hoe wordt het 100 jarige rijk ook weleens genoemd?

6
Openbaring 20 Inlasmoment 4d Kenmerken 1000 jaar

Openbaring 20 Inlasmoment 4d Kenmerken 1000 jaar

Noem een aantal kenmerken van dit 1000 jarige aardse vrederijk op.

Openbaring 20 Inlasmoment 4d Kenmerken 1000 jarig vrederijk

Openbaring 20 Inlasmoment 4d Kenmerken 1000 jarig vrederijk

 

7
Openbaring 20 Inlasmoment 4d Deelnemers 1000 jarige rijk

Openbaring 20 Inlasmoment 4d Deelnemers 1000 jarige rijk

Welke vier groepen van mensen zijn er deelnemers aan dit 1000 jarige vrederijk? Kan je een korte omschrijving van de groepen geven?

8

Welke taken krijgt het volk Israël tijdens het 1000 jarige vrederijk?

9

Satan zit gevangen. Zijn er dan nog wel zondaren en verloopt nu alles op rolletjes?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 20a

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 20a

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: