GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d

GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d

GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d

GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d

In de vorige studie, GUM 20a Opb 20 Inlasmoment 4c, hebben we de tijdelijke bestemming van Satan en het Duizendjarige vrederijk gezien. In deze studie, GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d, wordt Satan weer voor korte tijd vrijgelaten en uiteindelijk ook naar de Hel verwezen.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Deze studie behandelt Opb 20:7-15 en wordt genoemd: GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d.

Het einde van de boekrol, die begon in Opb. 4, komt duidelijk inzicht. We hebben in Opb. 20:3 gezien dat de satan gevangen is gezet. We gaan nu zien wat er met satan gebeurt na het 1000 jarige vrederijk.

Maar dat is echt even schrikken! Men woonde zo heerlijk in een paradijselijke toestand en plotseling is hij er weer. De satan wordt uit zijn gevangenis losgelaten en meteen begint hij weer de volken te misleiden. Zelfs onder deze omstandigheden blijft het blijkbaar nog steeds nodig om waakzaam te zijn. Het is heel moeilijk om thans de reden te vinden waarom God deze gang van zaken nodig vindt. Waarom was de satan niet meteen met de antichrist en de valse profeet in de poel des vuurs geworpen? Waarom moest hij eerst 1000 jaar worden opgesloten om daarna weer voor een korte tijd te worden losgelaten?

Het lijkt erop dat het in deze geschiedenis niet zozeer gaat om de satan, maar om de volkeren waar hij op wordt losgelaten. Het is alsof de volkeren hier een van Godswege verkozen test moeten ondergaan in hoeverre zij nu werkelijk God willen dienen of niet. Er zal immers, zoals in het voorgaande al is aangestipt, geen sprake zijn van een volledige gehoorzaamheid van de volkeren tijdens het millennium. Dat kunnen we ook opmaken uit de waarschuwingen die dan tot de volkeren gericht worden dat lezen we in Jes. 60:12: Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. En in Zach. 14:17 staat: Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 20b
Sheets GUM 20b

Video: GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d Bestemming dood en dodenrijk

Video: GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d Bestemming dood en dodenrijk

Sheets: GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d Bestemming dood en dodenrijk

Sheets: GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d Bestemming dood en dodenrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 20b Openbaring 20:7-15 Inlasmoment 4d ——–

 

GUM 20b Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

 

GUM 20b Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 20:7-15 Inlasmoment 4d
GUM 20b bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
GUM 20b 1 Inlasmoment 4d Satan korte tijd vrij

GUM 20b 1 Inlasmoment 4d Satan korte tijd vrij

Waar zitten we bij Opb 20:7-10 in de tijd als je kijkt naar de Schets der gebeurtenissen? Wat gebeurt er met satan?

Openbaring 20:8 Inlasmoment 4d Satan korte tijd vrij

Openbaring 20:8 Inlasmoment 4d Satan korte tijd vrij

 

2

Staat er ergens in de Bijbel vermeld, waarom satan niet onmiddellijk samen met het beest en de antichrist naar de poel des vuur wordt verwezen (Opb 20:10)? Wat doet hij nog in de periode dat hij vrij is?

3

Wat probeerde satan te doen in Opb 20:8 en welke landen zijn dat?

4

Welke redenen zou satan kunnen gebruiken om deze voorbereidingen voor een oorlog tegen Jeruzalem te beginnen?

5
Openbaring 20:8-9 Inlasmoment 4d Eindbestemming Satan

Openbaring 20:8-9 Inlasmoment 4d Eindbestemming Satan

Wat gebeurt er met satan (Opb 20:10) na de dramatische afhandeling van de oorlog zuchtige landen in Opb 20:8?

6
Openbaring 20:11-15 Inlasmoment 4d Schets der gebeurtenissen Tweede dood

Openbaring 20:11-15 Inlasmoment 4d Schets der gebeurtenissen Tweede dood

Welk oordeel vindt er plaats voor de grote witte troon (Opb 20:11-15), door wie wordt dat oordeel uitgesproken, zijn er nog ongelovigen en hoe heet die veroordeling (Opb 20:14)?

Openbaring 20:12 Inlasmoment 4d Grote witte Troon, Kies heden wie je dient

Openbaring 20:12 Inlasmoment 4d Grote witte Troon, Kies heden wie je dient

 

7

Wat is het fundamentele verschil tussen de eerste dood (Opb 2:11, Opb 20:6, Rom 6:23) en de tweede dood (Opb 20:14)?

8

Op welke morele gronden worden deze doden veroordeeld (Matth. 7:2, Opb 20:12-13)?

9

Worden deze doden veroordeeld op basis van hun werken (Opb 20:12-13)?

10
Openbaring 20:14 Inlasmoment 4d Bestemming dood en dodenrijk

Openbaring 20:14 Inlasmoment 4d Bestemming dood en dodenrijk

Waar gaat de dood en het dodenrijk naar toe (Opb 20:14)? Hoe wordt dat genoemd en waar is de aarde klaar voor?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 20b

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 20b

 

 

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: