GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en aarde

GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en aarde

GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en aarde

GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en aarde

In de vorige studie, GUM 20b Opb 20 Inlasmoment 4d, hebben we gezien de veroordeling van Satan, de verwijzing van de dood en het dodenrijk naar de Hel en het laatste oordeel.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In deze studie, GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en aarde, zien we een nieuw Jeruzalem aan de horizon. Johannes kon echter in dat nieuwe Jeruzalem in Opb 21:20 de tempel niet vinden. In studie GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en aarde zullen we zien hoe dat komt.

De verwachting van Petrus was in 2 Petrus 3:13: …. wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Maar deze belofte kon pas in vervulling gaan als de ongerechtigheid van deze wereld was weggedaan. Zolang er nog maar een spoor is van ongerechtigheid en zonde en de daarmee verband houdende ziekte en dood, zo lang is het onmogelijk dat God woont bij de mensen. Dat is ook de reden dat verondersteld wordt, dat zelfs tijdens het duizendjarig vrederijk het nieuwe Jeruzalem wel zichtbaar zal zijn, maar dat het nog niet neerdaalt op de aarde.

Het is alles nieuw, wat zich voor het oog van Johannes ontvouwt, `want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan’. Het verleden is nu helemaal echt verleden, het is er niet meer. `Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen’. Het is nu zaak om vooruit te zien, zich te verheugen in een volstrekt veranderde situatie.

Als je er over nadenkt dan is het eigenlijk heel merkwaardig dat door alle eeuwen heen gesproken is over en gevreesd is voor het einde van de wereld. De Bijbel spreekt eigenlijk helemaal niet over een einde van de wereld in de zin van een absoluut eindpunt. Wel kunnen we spreken van een voleinding in de zin van een voltooiing van een bepaald deel van Gods plan met de wereld. We kunnen ook niet spreken van een einde in de zin van een vernietiging, hoewel `de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan’, maar mogen wel spreken van een vernieuwing. Het zou ook niet juist zijn om een vernietiging te verwachten, want de aarde is Gods schepping. Het enige is dat deze schepping door de mens grondig verknoeid en bezoedeld is, zodat God een totale vernieuwing nodig vindt. Maar zelfs dan blijft er nog steeds sprake van een nieuwe aarde. Laten we nu beginnen met de studie van GUM 21 Opb 21 Inlasmoment 4d.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 21
Sheets GUM 21

Video: GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Video: GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Sheets: GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Sheets: GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en een nieuwe aarde

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je de volgende studie bekijken, click dan op: GUM 22 Opb 22 Water des Levens.

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).

——– Einde studie GUM 21 Openbaring 21 nieuwe Hemel en Aarde ——–

 

GUM 21 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

 

GUM 21 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 21 Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde
GUM 21 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 21:1-8 Boekrol afgesloten Nieuwe hemel en aarde

Openbaring 21:1-8 Boekrol afgesloten Nieuwe hemel en aarde

Petrus (2 Petrus 3:13) verwachtte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarom kon dat niet nu al en waarom kan God niet eerder in deze wereld wonen?

2

Wat zag Johannes in Opb 21:1-2 en is dit een absoluut einde van de aarde?

3

Geeft de Bijbel duidelijkheid waar de mens blijft bij de voleinding van deze wereld en de overgang naar een nieuwe aarde?

4

Johannes mag de stad van naderbij gaan bezien. Hoe noemt de engel deze stad (Opb 21:10) en voor wie is deze stad bedoeld?

5

Wat valt Johannes op aan de buitenkant en hoe heten die poorten en fundamenten (Opb 21:12-14)?

6

Johannes kreeg eerder een opdracht om te meten (Opb 11:1-2), wat moest hij meten? Wie mat de nieuwe stad en welke grootte had deze stad (Opb 21:15)?

7
Openbaring 21:10-11 Nieuwe Jeruzalem in de vorm van een kubus

Openbaring 21:10-11 Nieuwe Jeruzalem in de vorm van een kubus

We kennen de maten maar hoe zou de vorm van die stad kunnen zijn, waar ligt die ommuring en waar is die ommuring uit opgebouwd?

Openbaring 21:10-11 Nieuwe Jeruzalem in de vorm van een piramide

Openbaring 21:10-11 Nieuwe Jeruzalem in de vorm van een piramide

 

8
Openbaring 21:10-17 Nieuwe Jeruzalem met als centrum Amsterdam

Openbaring 21:10-17 Nieuwe Jeruzalem met als centrum Amsterdam

Als je de projectie van het grondoppervlakte van het Nieuwe Jeruzalem op Europe neerlegt met Amsterdam als het centrum, welke gebieden vallen er dan in het grondoppervlakte? Welke gevoelens zouden de wetenschappers hebben bij de nadering van zo’n groot object vanuit de ruimte naar de aarde?

9
Openbaring 21:10-17 Nieuwe Jeruzalem met Jeruzalem als centrum

Openbaring 21:10-17 Nieuwe Jeruzalem met Jeruzalem als centrum

Als je de projectie van het grondoppervlakte van het Nieuwe Jeruzalem op het Midden Oosten neerlegt met Jeruzalem als het centrum, welke gebieden vallen er dan in het grondoppervlakte?

10

Wat mist Johannes in het Nieuwe Jeruzalem (Opb 21:22)?

11

Wie hebben er toegang tot dit nieuwe Jeruzalem (Hebr 12:22-24)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 21

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 21

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: