GUM 22 Opb 22 Water des levens

GUM 22 Opb 22 Water des Levens

GUM 22 Opb 22 Water des Levens

GUM 22 Opb 22 Water des Levens

In de vorige studie, GUM 21 Opb 21 Nieuwe hemel en aarde, hebben we een nieuwe hemel en aarde gezien en is er een locatie gevonden voor het nieuwe Jeruzalem.

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

In het laatste deel van deze studie, GUM 22 Opb 22 Water des Levens, zien we een rivier van levend water en zien we gelijk een waarschuwing aan hen die de Heer nu kennen en hen die Hem nog niet kennen. We zullen zien dat Johannes behoorlijk onder de indruk was van alles dat hij gezien had en maakte een foutje.

Dit deel is het laatste deel van de studie Geen Uitstel Meer en zal worden afgesloten met de eer die de Schepper van hemel en aarde toekomt.

Jezus sprak op de laatste dag van het loofhutten-feest in Jeruzalem over stromend levend water in Joh. 7:37-38. Op die dag droeg men altijd twee gouden kruiken met water uit de vijver Siloam in processie naar de tempel. Hier geen kruiken, maar een rivier van stromend water, dat rechtstreeks uit de troon van God en van het Lam komt. In dat water kan men zich geheel onderdompelen, zoals Christenen nu `gedoopt’ kunnen worden in de Heilige Geest.

Er is in vers 2 een brede weg door de stad en kennelijk in de `middenberm’ daarvan en ook aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dus niet meer één boom zoals in het paradijs, maar geboomte, dus meerdere bomen. Overvloedig leven in het Nieuwe Jeruzalem; dat kan ook haast niet anders, want de dood is nu geheel weggedaan, zodat het leven niet meer kan worden aangetast.

De overvloed komt ook uit in het feit, dat het geboomte des levens onvoorstelbaar overvloedig vrucht draagt, n.l. niet, zoals de vruchtbomen nu, maar eenmaal per jaar, maar elke maand, zoals we kunnen lezen in Opb 22:2. De vraag komt hier waarschijnlijk op, wie deze vruchten zal eten. Uit de volgende regel, waar we lezen dat de bladeren van het geboomte tot genezing der volkeren zijn, mogen we opmaken dat `de volkeren’, d.w.z. niet de `heiligen’, waarvan de woonplaats in het Nieuwe Jeruzalem is, noch de Israëlieten, van wie de plaats hier op aarde is, maar diegenen, die tijdens het millennium met geest, ziel en lichaam zich aan God hebben overgegeven en zich aan het einde van het millennium niet door de tijdelijk losgelaten satan hebben laten verleiden tot opstand tegen God, dat zij in ieder geval deze vruchten mogen eten.

Laten we nu beginnen met dit laatste deel van de studie GUM 22 Opb 22 Water des Levens.

Hieronder kan je de video starten door op het linkerplaatje met de muis te clicken of met de vinger het plaatje aan te raken terwijl het rechterplaatje je de mogelijkheid geeft de sheets, die bij deze studie horen, te bekijken.

Video GUM 21
Sheets GUM 22

Video: GUM 22 Opb 22 Water des Levens

Video: GUM 22 Opb 22 Water des Levens

Sheets: GUM 22 Opb 22 Water des Levens

Sheets: GUM 22 Opb 22 Water des Levens

 

 

 

 

 

 

 

Dit was het laatste deel van de studie Geen Uitstel Meer naar het gelijknamige boek “Geen Uitstel Meer” van de schrijver Wim Embregts en uitgegeven door Het Zoeklicht. Het gehele team hoopt en bidt, dat ook jij, misschien naar aanleiding van deze studie, je knieën zult buigen en ook aan Hem, die aan het kruis is gegaan voor jouw zonden, bekent, dat ook jij een zondaar bent. Het is zo eenvoudig en toch zo moeilijk maar het resultaat van deze stap zal je een eeuwigheid bij Hem geven. Heb je vragen mail dan naar Hans E-mail adres nmd@bgimmanuel.nl of dubbel click op Hans.

God zegenen u allen

——– Einde studie GUM 22 Openbaring 22 Water des levens ——–

 

GUM 22 Bespreekpunten
De gesprekspunten staan in onderstaande tabel en zijn achtereenvolgend genummerd vanaf 1, 2 etc. Deze punten kan je zien als een korte samenvatting van delen in de studie, zoals die achtereenvolgend aan de orde komen. De antwoorden zijn dan ook praktisch de volledige teksten die in de studie worden uitgesproken. De toegevoegde tekeningen zijn bedoeld als referentie punten in deze studie.

 

GUM 22 Bespreekpunten van het studiedeel: Openbaring 22 Water des levens
GUM 22 bespreekp.
nummer
Inhoud van de te besprekenpunten
1
Openbaring 22:1 Water des Levens

Openbaring 22:1 Water des Levens

Op de laatste dag van het loofhutten feest droeg men altijd twee gouden kruiken met water uit de vijver Siloam (Joh 7:37-38). Wat is het verschil tussen het water in die kruiken en het water genoemd in Opb 22:1?

2

Wat staat er langs de brede weg in Opb 22:2, hoe vruchtbaar zijn die en wie kunnen daarvan genieten? Kan je eigenlijk wel eten na de dood (Luc. 24:43)?

3

Waar worden de bladeren (Opb 22:2) voor gebruikt en voor wie zijn die bedoeld?

4

Welke functie krijgen de dienstknechten van God in Opb 22:5 en voor hoe lang?

5

De studie, Geen Uitstel Meer, is bijna afgerond. Wat is het hoofddoel van deze studie (Opb 1:3)?

6

Johannes heeft veel gezien en gehoord en wil zijn dank uitspreken. Wat gebeurde daar en waarom (Opb 22:8-9)?

7

In het boek Daniel moesten een groot aantal dingen die Daniel heeft gezien verzegeld worden (Dan 12:4). Hoe zit dat mbt. het boek Openbaring (Opb 22:10)?

8

Wat gebeurt er precies in Opb 22:13 en wat betekent dat in relatie tot God (1 Corr. 15:28)?

9 Wat staat er geschreven in Opb 22:14-16 en wat betekent dat?
10
Openbaring 22:17-21 Uitnodiging KOM

Openbaring 22:17-21 Uitnodiging KOM

Het gehele Team “Geen Uitstel Meer” nodigt je graag uit om deze zaken goed te overwegen en een besluit te nemen om de Heer te aanvaarden als je enige Redder. Is dit angst aanjagend?

Openbaring Dank aan het team Geen Uitstel Meer

Openbaring Dank aan het team Geen Uitstel Meer

11
Openbaring Genade van de Here Jezus zij met u allen

Openbaring Genade van de Here Jezus zij met u allen

Waar kan deze studie van het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, het best mee worden afgesloten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 22

Antwoorden op de bespreekpunten van Geen Uitstel Meer deel 22

Wil jij de antwoorden zien zoals deze in de Bijbel naar voren komen, ga dan met je muis naar het rechterfiguurtje toe en click met de linkermuis knop op dit figuurtje of raak met je vinger dit figuurtje aan: