Samenvatting Openbaring in 1 oogopslag

Samenvatting Openbaring

Samenvatting Openbaring

Samenvatting Openbaring

Voordat we starten met de Samenvatting Openbaring is het goed om stil te staan bij de volgende uitgangspunten:

 

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

Terug naar hoofdmenu van Bijbelonderzoek

a. We nemen het Woord van God precies zoals het er staat en is geschreven. Er zijn echter zaken die in de Bijbel worden genoemd om dat niet zo te doen. De Bijbel geeft zelf aan omdat niet zo te doen bv. als er sprake is van een vergelijking.
b. De tekst is een onderdeel van een vergelijking.
c. We zullen de volgorde van de gebeurtenissen zoals die in de Bijbel worden genoemd niet veranderen of niets toevoegen.
d. We zullen steeds zoeken naar linken met het Oude Testament want gebeurtenissen die in het boek Openbaring worden genoemd staan ook in het OT. Dus het boek Openbaring is niet een losstaand boek dat je uit de Bijbel kunt weghalen. Het boek Openbaring is het Woord van God voor gelovigen in de eindtijd en een weergave van de oude profetieën in het OT waarvan sommige profetieën ouder zijn dan 3000 jaar!
e. Tenzij anders aangegeven zullen wij de Nieuwe Staten Vertaling gebruik tijdens deze studie.

Structuur Openbaring
Deze studie bevat zesentwintig delen en is verdeeld in vier groepen. Elk studiedeel kan worden herkend door een GUM ID code en duurt ongeveer 29 minuten. Deze tijdsduur is ideaal voor kleine studiegroepen of huissamenkomsten. De vier groepen staan hieronder in tabelvorm weergegeven en worden aangeduid met de letters: Dvd 1, Dvd 2, Dvd 3 en Dvd 4. Via deze tabel kan je direct naar de betreffende studiepagina springen via GUM ID of een kort fragment bekijken aangeduid met in één oogopslag. De tijdsduur van een fragment is ongeveer 1 á 2 minuten en laat je heel kernachtig zien waar het in dat deel overgaat. Verder is een kolom toegevoegd die de sheets van de betreffende studie laat zien in een PDF file. De kolom wordt aangeduid met: Sheets.

Samenvatting Openbaring Dvd 1
* = Bijzondere tekening en / of muziek

Dvd 1: Inleiding Openbaring en Openbaring 1 tot 5
Spring naar
GUM ID
In één
Oogopslag
Bijbeldeel Thema Tijdsduur
m:ss
Sheets
GUM 00 O GUM 00 0
O GUM 00 1 *
O GUM 00 2 *
1. Inleiding
2. Inleiding
3. Inleiding
Start inleiding
Het Plan van God (7 verdelingen)
De volgorde van Gebeurtenissen
1:26
1:13
1:11
Sheets 00
GUM 01 O GUM 01 0
O GUM 01 1
Opb 1:11-20
Opb 1:19
Wie is Jezus Christus
Opdracht Johannes
2:28
1:52
Sheets 01
GUM 02a O GUM 02a 0
O GUM 02a 1
Opb 2:1-11
Opb 2:1-11
Overzicht gemeente Efeze (B1) en Smyrna (B2)
Overzicht Kerk Efeze (B1) en Smyrna (B2)
0:58
0:49
Sheets 02a
GUM 02b O GUM 02b 0
O GUM 02b 1
Opb2:12-3:6
Opb2:12-3:6
Pergamum (B3), Thyatira (B4) en Sardes (B5)
Kerk Pergamum (B3), Thyatira (B4) en Sardes (B5)
2:00
1:22
Sheets02b
GUM 03 O GUM 03 0
O GUM 03 1*
Opb 3
Opb 3
Overzicht gemeente Filadelfia (B6) en Laodicea (B7)
Geschiedenis van de gehele Kerk
1:24
0:40
Sheets 03
GUM 04 O GUM 04 0
O GUM 04 1 *
O GUM 04 2 *
Opb 4:1
Opb 4:2-10
Opb 4:11
Opdracht Johannes
Troon van God
Troon van God (laatste deel)
1:39
2:23
2:57
Sheets 04
GUM 05 O GUM 05 0
O GUM 05 1 *
O GUM 05 2 *
O GUM 05 3
Opb 5:1
Opb 5:7-9
Opb 5
Opb 5
Boekrol met de zeven zegels
Lofprijzing
Boekrol met drie type oordelen
Zegels, Bazuinen en Schalen
0:44
2:12
1:00
0:23
Sheets 05
Totaal Dvd 1 180 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Openbaring Dvd 2
* = Bijzondere tekening en / of muziek

Dvd 2: Openbaring 6 tot 11
Spring naar
GUM ID
In één
Oogopslag
Bijbeldeel Thema Tijdsduur
m:ss
Sheets
GUM 06 O GUM 06 0
O GUM 06 1
O GUM 06 2
O GUM 06 3
O GUM 06 4
O GUM 06 5
Opb 6:1
Opb 6:3
Opb 6:5
Opb 6:7
Opb 6:9
Opb 6:12
Opening van het eerste zegel
Opening van het tweede zegel
Opening van het derde zegel
Opening van het vierde zegel
Opening van het vijfde zegel
Opening van het zesde zegel
0:34
0:12
0:10
0:14
0:59
1:24
Sheets 06
GUM 07 O GUM 07 0
O GUM 07 1
O GUM 07 2
Opb 7:4
Opb 7:9
Opb 7
Inlasmoment 1: Mensen verzegeld
Inlasmoment 1: Grote menigte
Inlasmoment 1: Schets der Gebeurtenissen
2:00
2:13
2:55
Sheets 07
GUM 08 O GUM 08 0
O GUM 08 1
O GUM 08 2
O GUM 08 3
O GUM 08 4
O GUM 08 5
O GUM 08 6
Opb 8:1
Opb 8:3-5
Opb 8
Opb 8:7
Opb 8:8
Opb 8:9
Opb 8:12
Opening van het zevende zegel
Tempel van Salomon
Signalen en het doel van Bazuinen
Blazen van de eerste Bazuin
Blazen van de tweede Bazuin
Blazen van de derde Bazuin
Blazen van de vierde Bazuin
1:13
1:12
1:44
0:28
0:28
0:33
0:42
Sheets 08
GUM 09 O GUM 09 0
O GUM 09 1 *
O GUM 09 2
Opb 9:1
Opb 9
Opb 9:13
Blazen van de vijfde Bazuin (1st Wee)
Onderwereld, Samenvatting
Blazen van de zesde Bazuin (2de Wee)
1:06
1:27
1:31
Sheets 09
GUM 10 O GUM 10 0
O GUM 10 1
Opb 10:1
Opb 10:7
Inlasmoment 2a: kleine boekje
Inlasmoment 2a: 7 geheimenissen van God
1:15
1:13
Sheets 10
GUM 11 O GUM 11 0
O GUM 11 1
O GUM 11 2
Opb 11:1
Opb 11:3
Opb 11:15
Inlasmoment 2a: Opmeten tempel van God
Inlasmoment 2a: Twee getuigen
Blazen van de zevende Bazuin, Koning Jezus
0:40
0:57
1:55
Sheets 11
Totaal Dvd 2 172 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Openbaring Dvd 3
* = Bijzondere tekening en / of muziek

Dvd 3: Openbaring 12 tot 16
Spring naar
GUM ID
In één
Oogopslag
Bijbeldeel Thema Tijdsduur
m:ss
Sheets
GUM 12a O GUM 12a 0
O GUM 12a 1
O GUM 12a 2 *
Opb 12:1-3
Opb 12:7
Opb 12:10-12
Inlasmoment 3a: Vrouw en Draak
Inlasmoment 3a: Oorlog in de Hemel
Inlasmoment 3a: Proclamatie
1:23
3:22
3:23
Sheets12a
GUM 12b O GUM 12b 0
O GUM 12b 1
O GUM 12b 2
Opb 12:13
Opb 12:14
Opb 13:1
Inlasmoment 3b: Vrouw vervolgd
Inlasmoment 3b: Ontsnapping verstandigen
Inlasmoment 3b: Beest uit de zee
1:24
0:48
1:09
Sheets12b
GUM 13 O GUM 13 0
O GUM 13 1
O GUM 13 2
Opb 13:11
Opb 13:11-14
Opb 13:18
Inlasmoment 3b: Beest uit de aarde
Inlasmoment 3b: Eind bestemming van het beest
Inlasmoment 3b: Beeld van het beest
0:58
3:43
1:22
Sheets13
GUM 14 O GUM 14 0
O GUM 14 1
O GUM 14 2
O GUM 14 3
O GUM 14 4
Opb 14:1-5
Opb 14:6-11
Opb 14:14-16
Opb 14:17-20
Opb 14:20
Inlasmoment 3c Lam en vrijgekochten
Inlasmoment 3c: Drie Engelen
Inlasmoment 3c: Graanoogst+Wijnoogst (1)
Inlasmoment 3c: Graanoogst+Wijnoogst (2)
Inlasmoment 3c: Wijnpers buiten de stad
1:12
1:39
1:54
1:58
1:15
Sheets 14
GUM 15 O GUM 15 0
O GUM 15 1
O GUM 15 2*
O GUM 15 3
Opb 15:1-2
Opb 15:3-4
Opb 15:4
Opb 15:5-8
Inlasmoment 3d: Lied van de overwinnaars
Inlasmoment 3d: Rechtvaardiging
Inlasmoment 3d: Lied van de overwinnaars
Startmoment van de zeven schaaloordelen
0:39
1:17
2:45
1:39
Sheets 15
GUM 16 O GUM 16 0
O GUM 16 1
O GUM 16 2
O GUM 16 3
O GUM 16 4
Opb 16:1-4
Opb 16:8-11
Opb 16:13-16
Joël 03:12
Jes. 24:20
Eerste, tweede en derde Schaaloordeel
Vierde en vijde Schaaloordeel
Opruikende legermachten
Dal van Josaphat
Positie van de aarde tav de zon
0:58
0:50
0.31
0.27
1:31
Sheets 16
Totaal Dvd 3 158 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Openbaring Dvd 4
* = Bijzondere tekening en / of muziek

Dvd 4: Openbaring 17 tot 22
Spring naar
GUM ID
In één
Oogopslag
Bijbeldeel Thema Tijdsduur
m:ss
Sheets
GUM 17 O GUM 17 0
O GUM 17 1
O GUM 17 2
O GUM 17 3
O GUM 17 4
Opb 17:1-7
Opb 17:6-7
Opb 17:5
Opb 17
Opb 17:11
Inlasmoment 4a: Oordeel over Babylon
Inlasmoment 4a: De Hoer
Inlasmoment 4a: Locatie Babylon
Inlasmoment 4a: Dagon en Bisschop’s mijter
Inlasmoment 4a: Grote Babylon
1:49
0:44
0:27
0:24
1:23
Sheets 17
GUM 18 O GUM 18 0
O GUM 18 1
O GUM 18 2
O GUM 18 3
O GUM 18 4
O GUM 18 5
Opb 18:2
Opb 18
Opb 18
Opb 18
Opb 18
Opb 18
Inlasmoment 4b: Val van Babylon
Inlasmoment 4b: Oude en nieuwe Babel
Inlasmoment 4b: Sterren van de Europese Unie
Inlasmoment 4b: Betalingsverkeer Europese Unie
Inlasmoment 4b: Herbouw Babylon
Inlasmoment 4b: Herbouw toren van Babylon
2:31
1:16
0:52
0:18
0:31
0:31
Sheets 18
GUM 19 O GUM 19 0*
O GUM 19 1*
O GUM 19 2*
Opb 19:1
Opb 19:1-4
Opb 19:20-20:3
Inlasmoment 4c: Aankondiging etc.
Inlasmoment 4c: Vier keer Halleluja en Amen
Inlasmoment 4c: Eindbestemming en voorlopige bestemming
6:21
6:21
3:55
Sheets 19
GUM 20a O GUM 20a 0
O GUM 20a 1
O GUM 20a 2
O GUM 20a 3
O GUM 20a 4
O GUM 20a 5
O GUM 20a 6
Opb 20:1-6
Opb 20:3
Opb 20
Opb 20
Opb 20
Opb 20
Opb 20
Inlasmoment 4d: Afsluiting boekrol
Inlasmoment 4d: Voorlopige bestemming Satan
Inlasmoment 4d: Vier eind-oordelen
Inlasmoment 4d: Kenmerken 1000 jaar
Inlasmoment 4d: Deelnemers 1000 jarige rijk
Inlasmoment 4d: Schets der gebeurtenissen
Inlasmoment 4d: Kenmerken 1000 jarig vrederijk
0:58
0:24
4:23
2:55
5:33
2:13
1:29
Sheets20a
GUM 20b O GUM 20b 0
O GUM 20b 1
O GUM 20b 2
O GUM 20b 3
O GUM 20b 4
O GUM 20b 5
Opb 20:7-10
Opb 20:8
Opb 20:8-9
Opb 20:11-15
Opb 20:12
Opb 20:14
Inlasmoment 4d: Afsluiting Boekrol
Inlasmoment 4d: Satan korte tijd vrij
Inlasmoment 4d: Eindbestemming Satan
Inlasmoment 4d: Tweede dood
Inlasmoment 4d: Kies heden wie je dient
Inlasmoment 4d: Bestemming dood en dodenrijk
1:13
0:57
1:28
1:15
2:15
0:44
Sheets20b
GUM 21 O GUM 21 0
O GUM 21 1
O GUM 21 2
O GUM 21 3
O GUM 21 4
Opb 21:18
Opb 21:10-17
Opb 21:16-17
Opb 21:10-11
Opb 21:10-11
Boekrol afgesloten. Nieuwe hemel en aarde
Nieuwe Jeruzalem met als centrum Amsterdam
Nieuwe Jeruzalem met Jeruzalem als centrum
Nieuwe Jeruzalem in de vorm van een kubus
Nieuwe Jeruzalem in de vorm van een piramide
2:06
0:55
0:09
0:09
0:09
Sheets 21
GUM 22 O GUM 22 0
O GUM 22 1
O GUM 22 2
O GUM 22 3
Opb 22:1
Uitnodiging
Slotwoord
Openbaring
Water des Levens
Uitnodiging KOM
Dank aan het team Geen Uitstel Meer
Genade van de Here Jezus zij met u allen
0:50
3:14
1:08
4:11
Sheets 22
Totaal Dvd 4 177 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je meer studie materiaal wilt ga dan naar: Bijbel en profetie (Ds. Schouten), Het Zoeklicht, Schuilplaats en de Baptistengemeente Immanuel (Hoogeveen).